Dyskusja na temat edukacji kulturowej

Terminy kursów: 25 maja 2016 - 30 października 2016
Terminy zapisów: 25 maja 2016 - 31 maja 2016
Kto może się zapisać: Uczniowie są dodawani przez instruktorów.
Język kursu: Polski
Cena: Darmowy

O kursie


Dyskusję na temat edukacji kulturowej rozpoczniemy od uporządkowania definicyjnego. Czym jest edukacja kulturowa i czym różni się od edukacji kulturalnej? Jak realizuje się edukacje kulturową w praktyce? Porozmawiamy o współpracy sektora oświaty i kultury, potrzebie współdziałania i współpracy. Zastanowimy się nad sensem budowania koalicji na rzecz lokalnej polityki edukacyjno-kulturowej. Podejmiemy kwestie związane z kooperacją środowisk edukacyjno-kulturowych mających bezpośredni wpływ na rozwój kompetencji kulturowych dzieci i młodzieży.

 

Podstawowym celem dyskusji na temat edukacji kulturowej jest wzmacnianie i dowartościowanie obecności edukacji kulturowej w świadomości społecznej poprzez zwrócenie uwagi na kluczową rolę edukacji kulturowej w kształtowaniu świadomych i aktywnych postaw uczestnictwa w kulturze. Początkowo rozmowa skupi się na uporządkowaniu otoczenia definicyjnego pojęć tj. edukacja kulturowa, edukacja kulturalna, animacja kulturowa, edukacja do kultury itp. Następnie, podyskutujemy o zastosowaniu teorii w praktyce działalności animatorów i edukatorów kulturowych. Zastanowimy się nad tym jak ważna jest idea współdziałania w kulturze i czemu ona służy. Podejmiemy kwestie poszukiwania potencjalnych partnerów naszych działań, wspólnego działania z uwzględnieniem odmiennych wartości, które do każdego przedsięwzięcia wnoszą różne podmioty. Dyskusja ma służyć wymianie wiedzy i doświadczeń a także promocji dobrych praktyk z zakresu edukacji kulturowej i wsparciu współpracy międzysektorowej.

Instruktor

Sylwia Szykowna
Sylwia Szykowna

Biografia

SYLWIA SZYKOWNA, dr, absolwentka filologii polskiej UAM (dyplom 2006) oraz kulturoznawstwa UAM (dyplom 2007). Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2010 roku (grant promotorski nr N N105 050639 pt. „Kultura interaktywności Web 2.0″). W latach 2009 – 2014 zca redaktora naczelnego czasopisma internetowego „Perspektywy Kulturoznawcze”. Współredaktorka 2. numeru „Studiów Kulturoznawczych” 1(2)/2012. Redaktorka naukowa działu „Kulturoznawstwo i media” w projekcie „Utworzenia w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury Art_Inkubator”. Członek zespołu Centrum Praktyk Edukacyjnych, działającego przy Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.