Dyskusja wokół konkursu “Lubuski P.A.K.I.E.T.”

Terminy kursów: 8 sierpnia 2016 - 9 września 2016
Terminy zapisów: 8 sierpnia 2016 - 9 września 2016
Kto może się zapisać: Uczniowie są dodawani przez instruktorów.
Język kursu: Polski
Cena: Darmowy

O kursie

Tematem dyskusji będzie konkurs "Lubuski P.A.K.I.E.T." kierowany do uczestników szkoleń realizowanych w ramach programu "Kultura Tędy". Celem konkursu jest propagowanie i wspieranie współpracy sektora oświaty i kultury poprzez umożliwienie realizacji wspólnych przedsięwzięć z zakresu animacji i edukacji kulturowej.

Dyskusja wokół konkursu "Lubuski P.A.K.I.E.T." ma na celu, obok gwarantowanych przez Organizatora konkursu konsultacji eksperckich,  wsparcie merytoryczne jego uczestników i pomoc w wypełnieniu wniosku konkursowego. 

Instruktor

Sylwia Szykowna
Sylwia Szykowna

Biografia

SYLWIA SZYKOWNA, dr, absolwentka filologii polskiej UAM (dyplom 2006) oraz kulturoznawstwa UAM (dyplom 2007). Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2010 roku (grant promotorski nr N N105 050639 pt. „Kultura interaktywności Web 2.0″). W latach 2009 – 2014 zca redaktora naczelnego czasopisma internetowego „Perspektywy Kulturoznawcze”. Współredaktorka 2. numeru „Studiów Kulturoznawczych” 1(2)/2012. Redaktorka naukowa działu „Kulturoznawstwo i media” w projekcie „Utworzenia w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury Art_Inkubator”. Członek zespołu Centrum Praktyk Edukacyjnych, działającego przy Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.