Lubuska Wytwórnia Win

LWW1

Opis wydarzenia:

Muzeum Ziemi Lubuskiej zaprasza na otwarcie wystawy, której bohaterką będzie nieistniejąca już Lubuska Wytwórnia Win w Zielonej Górze.

Lubuska Wytwórnia Win, która w 1945 roku przejęła majątek firmy Grempler & Co., stała się w następnych latach jednym z większych zielonogórskich zakładów. Początkowo produkowano w niej, podobnie jak przed wojną, wino musujące, lecz od 1948 roku zakład przestawił się na produkcję win owocowych. W latach siedemdziesiątych zielonogórska winiarnia sprzedawała swoje wyroby do blisko 700 odbiorców  w kraju i za granicą, m.in. do Stanów Zjednoczonych, Japonii, Australii, Francji, Węgier i ZSRR. Za najlepsze produkty LWW przez wiele lat uważane były gronowe wina ziołowe „Monte Verde” oraz „Kora Lubuska”, później przemianowana na „Laur Lubuski”. Wspomniane trunki zaprawiane były mieszankami ziołowymi importowanymi z Włoch.

Zwiedzanie „winiarni” było niemal obowiązkowym punktem podczas wizyt oficjalnych delegacji w Winnym Grodzie. W wytwórni gościli m.in. Jan Kiepura, Lucjan Kydryński, Irena Santor, Bohdan Łazuka i Daniel Olbrychski.

Zielonogórskie przedsiębiorstwo nosiło różne nazwy: w latach 1945-1948Państwowa Wytwórnia Win Musujących dawniej Grempler & Co. Następnie przez wiele lat funkcjonowała jako Państwowa Lubuska Wytwórnia Win. W1973 roku jej nazwę

zmieniono na Lubuskie Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego w Zielonej Górze. W 1984 roku zakład pracował w ramach Centralnych Piwnic Win Importowanych. Jednocześnie firma otrzymała nazwę Centralne Piwnice Win Importowanych – Lubuska Wytwórnia Win w Zielonej Górze, Zakład nr 7. W 1990 roku przedsiębiorstwo się usamodzielniło, jednocześnie przywrócono nazwę Lubuska Wytwórnia Win w Zielonej Górze.

W 1996 roku LWW obchodziła jubileusz 170-lecia. Niestety, podobnie jak wiele innych zielonogórskich przedsiębiorstw państwowych, nie przetrwała wyzwań, które niosła ze sobą transformacja ustrojowa. 12 stycznia 1999 roku ogłoszona została upadłość zielonogórskiej wytwórni.

Wystawa, której kuratorem jest dr Arkadiusz Cincio, prezentowana będzie do 20 VIII 2017 roku.

Kontakt:

tel. 601 56 57 26; media1@mzl.zgora.pl