Śpiewacy ludowi na start

festiwal_kafel_lubek-01

Od wczoraj trwają konsultacje z liderami grup śpiewaczych regionu lubuskiego w celu przygotowania programu artystycznego na konkurs „Śpiewacy w Ochli”, który odbędzie się 23 lipca 2017 r. w ramach Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Oblicza Tradycji.

W tym roku odwiedzamy grupy śpiewacze w Białkowie („Kryniczeńka”), Wichowie („Wichowianki” i „Źródełko”), Gościeszowicach („Gościeszanki”) i Dąbrówce Wlkp. („Dąbrowszczanka”).

Konsultacje polegają na analizie zachowanego tradycyjnego repertuaru pieśni i pamięci o sytuacjach obrzędowych oraz wyłonieniu wykonawców indywidualnych, którzy zaprezentują je w ramach konkursu. Zostanie także opracowany zeszyt badań podsumowujący zaobserwowane zjawiska.

Tegoroczne konsultacje stanowią kontynuację badań terenowych z 2015 roku, prowadzonych w kręgu społeczności lokalnych regionu lubuskiego w zakresie tematyki tradycyjnej obrzędowości, stanu zachowania w pamięci zasobów wiedzy tradycyjnej oraz wskazania osób gotowych do podjęcia tej tematyki i przedstawienia wybranych elementów podczas Festiwalu.

Badania terenowe prowadzi Henryk Dumin – antropolog kultury, badacz tradycji kultury w warunkach przerwanej ciągłości osadniczej, laureat Nagrody im. O. Kolberga i nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *