Wróć do listy artykułów   

43. Konkurs Piosenki Dziecięcej o Złoty Lizak

Redaktor lubuskieKULTURA.pl 0

Wszystkie karty zgłoszenia oraz klauzule informacyjne znajdują się w szkołach i u nauczycieli.

Na portalu facebook utworzymy wydarzenie, w którym 29 maja opublikujemy nagrania finalistów konkursu, na które będzie można głosować zostawiając swojego lajka. Uprzedzamy od razu, że w przypadku wykrycia próby oszustwa polegającego na kupowaniu lajków/załatwianiu lajków na grupach typu lajk za lajk – osoba zostanie zdyskwalifikowana.

1. ZASADY REGULAMINOWE:

Organizatorem Konkursu jest Kostrzyńskie Centrum Kultury, a fundatorem nagród Firma ICT Poland.

Adresatami Konkursu są uczniowie klas od I do VIII kostrzyńskich szkół podstawowych (maksymalnie szesnastoosobowe reprezentacje poszczególnych szkół)

Prosimy Szkoły o wyłonienie na drodze eliminacji półfinałowych maksymalnie dwuosobowych reprezentacji poszczególnych grup wiekowych (klas).

Do udziału w konkursie uczestnicy przygotowują amatorskie nagranie tj. Film na którym wykonują osobiście i na żywo wybrany utwór muzyczny z wykorzystaniem podkładu instrumentalnego oraz ewentualnych chórków.

Na nagraniu oprócz wykonawcy powinien być widoczny napis:

43. Konkurs Piosenki Dziecięcej o „Złoty Lizak” 2020.

Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek metod obróbki i montażu nagrań.

Nagranie powinno być wykonane w formatach plików filmowych, najlepiej mp4.

Wybrana piosenka powinna być odpowiednio dobrana do wieku oraz skali głosu wykonawcy.

Zgłoszenia do konkursu z nagraniem umieszczonym na zewnętrznym serwerze (np. Wetransfer.com), wypełnioną kartą zgłoszenia oraz podpisanymi klauzulami (zdjęcia lub skany) prosimy wysłać w terminie do dnia 27 maja do godziny 12.00 na adres kck97@wp.pl

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

2.1. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.

2.2. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestników zgodnie z Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (RODO)

3. CZĘŚĆ KONKURSOWA

Wszystkie nagrania zgłoszone do Konkursu podlegają ocenie Komisji Konkursowej.

Uczestnicy eliminacji finałowych będą oceniani przez Jury powołane przez Organizatora Konkursu, a nagroda Super Złotego Lizaka zostanie przyznana poprzez głosowanie internautów – publiczności za pośrednictwem naszego profilu na facebooku.

Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w terminie między 27, a 28 maja. Publikacja nagrań nastąpi w dniu 29 maja br., a głosowanie internautów będzie trwać przez weekend, aż do poniedziałku 1 czerwca do godz. 10:00. O godz. 12:00 ogłosimy Laureata Super Złotego Lizaka.

W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów zawartych w punkcie 3 niniejszego regulaminu.

Wyniki Konkursu, w tym imiona i nazwiska, nazwy szkół Uczestników Konkursu wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez Organizatora w różny sposób wraz z innymi informacjami o Konkursie.

Nagrody zostaną przyznane w bezpiecznym, możliwie szybkim terminie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

Wysłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na potrzeby Konkursu, zgodnie z ustawą RODO. Regulamin niniejszego Konkursu będzie dostępny na stronie www.kck.kostrzyn.pl

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego.

Interpretacji regulaminu dokonuje Organizator.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 95-727-99-76

Kostrzyn nad Odrą 04.05.2020 r.