Wróć do listy artykułów   

Bajki lubuskie – nowy projekt!

m.madry@rcak.pl 23 maja 2017 0

Bajki tworzone przez dzieci…

RCAK rusza z nowym projektem dla najmłodszych. Jesteście ciekawi na czym polega połączenie teatru ilustracji kamishibai z edukacją regionalną oraz medialną? Zapraszamy do lektury.

Bajki lubuskie to projekt mający na celu zaangażowanie dzieci ze szkół podstawowych, z trzech miejscowości województwa (Santok, Krosno Odrzańskie i Kostrzyn n. Odrą), w poznawanie historii ich miejsca zamieszkania poprzez tworzenie bajek metodą teatru ilustracji kamishibai, która łączy w sobie opowieść i grafikę. Projekt zakłada pozyskanie wiedzy, a następnie jej twórcze przetwarzanie za pomocą sztuki. Rezultatem tego działania będą trzy bajki- treść i ilustracje, których autorami będą dzieci, a dystrybucja tych dzieł obejmie cały region. Efektem końcowym projektu będzie także zwrócenie uwagi na wartość edukacji kulturowej oraz na uczestniczące metody pracy z dziećmi, ponieważ projekt ten zakłada twórcze, ekspresyjne i oddolne działania uczestników, które bezpośrednią wpłyną na ostateczny kształt powstałych opowiadań.

Program składa się z cyklu czterech warsztatów w każdej z wybranych miejscowości.
Na pierwszym spotkaniu animator pokazuje dzieciom „Bajkę o Lubuskiem”, czyli pierwszą w kraju bajkę o województwie, która została stworzona w metodzie teatru ilustracji kamishibai. Bajka przedstawiaa historię obecnych ziem  lubuskich na przestrzeni dziejów w kontekście wybranych miejsc i związanych z nimi historii (Szprotawa, Santok, Żagań, Sulechów, Zielona Góra).
Pokazana opowieść jest przykładem i punktem wyjścia do tego, co będą tworzyły dzieci podczas zajęć. Ponadto dzieci poznają skrzynkę butai, oswajają się z mechanizmem jej funkcjonowania, oglądają karty ilustracji, zapoznają się z metodą funkcjonowania tworzenia i opowiadania kamishibai. Tworzą pierwsze plany opowiadań, zapoznają się ze schematem budowy i zwięzłym budowaniem komunikatów, w małych grupach tworzą przykładowe historie za pomocą symboli znajdujących się na kartach kreatywnych.

Idea, która przyświeca stworzeniu bajek przez dzieci to ciekawa historia związana z daną miejscowością. W Krośnie Odrzańskim jest to historia Henryka I Brodatego i królowej Jadwigi, w Kostrzynie n. Odrą historia twierdzy, a w Santoku piastowskiego grodu średniowiecznego.

Podczas drugiego warsztatu uczestnicy spotykają się z historykiem bądź regionalistą, który oprócz opowieści przede wszystkim wspólnie z dziećmi próbuje odszyfrować historię związaną z miejscowością, ponieważ zajęcia będą oparte na kanwie zagadek i dochodzenia do odkrycia faktów.

Trzeci warsztat to budowanie scenariuszy bajki. Pomysły poszczególnych osób zostaną połączone w jeden scenariusz i na tej podstawie powstaną bajki. Dzieci będą ich autorami, jedynie korekta językowa zostanie wykonana przez dorosłego.

Czwarty warsztat to zapoznanie dzieci z różnymi technikami wykonywania ilustracji. Plastyczka
przedstawi kilka pomysłów, np. kolaż, szablon, malowanie tuszem. Dzieci będą wykonywać ilustracje wykorzystując wskazane techniki i decydować, które rysunki będą mogły być ostatecznymi ilustracjami do bajki.

Ostatecznym działaniem będzie wydanie bajek, których ilustracje ostatecznie będą oprawione jeszcze przez grafika, który wykorzystując prace dzieci zaprojektuje ilustracje , a także zorganizowanie finałowego pokazu- premiery powstałych dzieł, podczas którego dzieci same zaprezentują swoją bajkę.

Chcemy proponować różne aktywności edukacyjne skierowane do szerokiej rzeszy odbiorców oraz kształtować twórczy sposób myślenia i wprowadzać narzędzia, które pozwolą poszerzać przestrzeń edukacyjną.
Uczenie się przy pomocy nowych mediów jest coraz powszechniejsze. Mamy tutaj do czynienia z indywidualizacją procesu nauczania, a przez to większą skutecznością kształcenia. Uczenie się w systemie e-edukacji dostosowane jest do indywidualnego tempa poszczególnych uczestników e-kursu. Uczestnik programu e-learningu uczy się sam siebie motywować i zachęcać do wytrwałej pracy oraz samodzielnego pogłębiania wiedzy.
Dlatego też zebrany materiał filmowy podczas, którego będzie pokazane, jak dzieci tworzą bajkę wykorzystamy do tworzenia e-learningu na naszym portalu lubuskiekultura.pl E-learning będzie darmowy i jego zadaniem będzie pokazanie jak stworzyć samemu teatr ilustracji kamishibai w domu oraz jakie techniki artystyczne można wykorzystać przy robieniu ilustracji.
Oprócz działań edukacyjnych i animacyjnych staramy się zawsze utrwalać efekty naszej wspólnej pracy i zabawy.
W ostatnim etapie projektu zaprezentujemy przebieg / proces powstawania regionalnych teatrzyków Kamishibai dlatego też powstanie reportaż filmowy z projektu.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”.