Wróć do listy artykułów   

Bardzo Młoda Kultura – warsztaty

m.madry@rcak.pl 19 lipca 2019 0

22 uczestników, burza mózgów, praktyczne ćwiczenia i wymiana doświadczeń – w siedzibie Regionalnego Centrum Animacji Kultury odbyły się warsztaty w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – województwo lubuskie.

Uczestnictwo w warsztatach warunkuje udział w konkursie regrantingowym „Lubuski P.A.K.I.E.T.”. W czwartek 18 lipca wzięły w nich udział 22 osoby. Obecność była okazją, by poszerzyć wiedzę z zakresu wykorzystywania potencjału kultury w projektach na rzecz dzieci i młodzieży, otrzymać praktyczne wskazówki i wymienić się doświadczeniami.

Pierwszy moduł warsztatów prowadziła Urszula Stochel-Matuszak. Wyjaśniła cele Programu BMK realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, omówiła regulamin konkursu regrantingowego „Lubuski P.A.K.I.E.T.” oraz formularz aplikacyjny, a także przedstawiła koszty kwalifikowane.

Drugi moduł poprowadziła Dorota Marek-Kurpanik. Dzięki jej wykładowi i warsztatom uczestnicy dowiedzieli się jak wykorzystać potencjał naszego województwa w zakresie kultury w projektach na rzecz dzieci i młodzieży, jak kształtować kreatywność, stymulować  innowacyjne działania, budować umiejętność współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz w zakresie komunikacji interpersonalnej.

(fot. Ilona Skiba)