Wróć do listy artykułów   

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA SULECHOWA W KRĘGLE 2015/2016

Redaktor lubuskieKULTURA.pl 0

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA SULECHOWA W KRĘGLE 2015/2016

pod patronatem: Tadeusza Pająka – Radnego Sejmiku Województwa Lubuskiego

ORGANIZATOR: Sulechowski Dom Kultury.

CEL: Popularyzacja dyscypliny, wyłonienie najlepszej drużyny, która uzyska tytuł

Drużynowego Mistrza Sulechowa w Kręgle, aktywne spędzenie czasu wolnego.

MIEJSCE: Kręgielnia  Motel Texicana w Kalsku.

TERMINY: dziesięć rund od września 2015 roku do maja 2016 roku ( jeden raz w miesiącu),

godziny startu każdego zespołu podawane będą na bieżąco.

WPISOWE: 500,00 zł płatne przelewem lub gotówką przy zgłoszeniu drużyny przed

rozpoczęciem I rundy. Wystawiamy faktury. Konto bankowe Sulechowskiego

Domu Kultury: PKO BP O/Sulechów 10205503-1443-360-1.

PUNKTACJA: Za zwycięstwo w każdej z rund drużyna otrzymuje 11 pkt. (przy

10startujacych drużynach) za drugie 9 pkt, za każde następne miejsce o jeden

punkt mniej. Do punktacji końcowej wliczane będą wszystkie dziesięć

startów drużyny. Suma uzyskanych punktów decyduje o ostatecznej

kolejności.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

– startują drużyny pięcioosobowe, w tym co najmniej dwie kobiety,

– składy mogę być każdorazowo zmieniane z zachowaniem warunku powyższego,

– obowiązuje strój sportowy, obuwie zmienne o jasnej podeszwie, wskazane jednakowe

koszulki dla drużyny. Istnieje możliwość wypożyczenia obuwie specjalistycznego na

kręgielni.

– za ewentualne urazy lub wypadki organizator nie ponosi odpowiedzialności,

– o innych sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator.

ZGŁOSZENIA: Sulechowski Dom Kultury al. Wielkopolska 3, tel. 68 385 2214.

Informacji udziela Tadeusz Pająk, tel. 693 522 564. Ostateczny termin

zgłoszenia do 23 września 2015 roku  wraz z wpłatą. Pierwsze zawody

1 października br. -godzina zawodów zostanie podana indywidualnie

dla każdej z drużyn.

NAGRODY:  miejsca I-III puchary

Wszystkie drużyny otrzymują dyplomy i pamiątkowe statuetki.

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas Dni Sulechowa 2016.

Zachęcam do udziału.

Tomasz Furtak

Dyrektor Sulechowskiego Domu Kultury

Karta zgłoszenia do pobrania: kliknij tutaj!