Wróć do listy artykułów   

Gala promocji antologii poetyckiej w Sulechowie

Redaktor lubuskieKULTURA.pl 0

Gala promocji antologii poetyckiej „Zieleni się drzewo pokoju. Poezja europejska w intencji powszechnej zgody”

Sulechów 10.10.2016r.

Uniwersytet Zielonogórski, reprezentowany przez Prorektora ds. Rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego – Andrzeja Pieczyńskiego i Sulechowski Dom Kultury im. Fryderyka Chopina, reprezentowany przez dyrektora Tomasza Furtaka, przygotowali europejską antologię poezji pt. Zieleni się drzewo pokoju, pod redakcją Aleksandry Sołtysiak i Konrada Sutarskiego. Antologia zawiera wiersze oraz życiorysy 60 znanych poetów z 23 krajów Europy: Bułgarii, Chorwacji, Czech, Danii, Hiszpanii, Litwy, Macedonii, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii, Serbii,  Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch oraz Japonii, połączone ideą pokoju i międzyludzkiego porozumienia. Każdy z zaproszonych  autorów zaprezentowany jest poprzez jeden wiersz w języku oryginału, po polsku, w przekładzie angielskim, a także krótkim życiorysem w języku polskim i angielskim. Siłą tego wydawnictwa jest ilość poetów, którzy odpowiedzieli na zaproszenie, aby wesprzeć ideę. Jednocześnie stanowi to o rozmachu i skali przedsięwzięcia, przy którym musiały połączyć siły dwie instytucje, dwa miasta.

Wydanie antologii przy współudziale tylu poetów z całej Europy jest ewenementem na skalę światową. Podsumowaniem realizacji wydawnictwa było zorganizowanie uroczystej gali w Sulechowie i sympozjum w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego. Uroczystości były zwieńczeniem 1,5 rocznej pracy i zaangażowania wielu osób, instytucji, gdzie wiodącym był Sulechowski Dom Kultury im. F. Chopina, który pełnił rolę wydawcy antologii.

W związku z tym wydarzeniem, 10 października w Sali Widowiskowej SDK miała miejsce uroczysta gala. W części artystycznej wystąpiła Bogumiła Tarasiewicz – mezzosopran, towarzyszyli jej: Jakub Kotowski – skrzypce, Bartłomiej Stankowiak – fortepian. Wiersze wybranych poetów zaprezentowali: Konrad Sutarski, autor i redaktor antologii oraz Aleksander Podolak, aktor Teatru Lubuskiego.

Galę uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście, m.in. Prorektor UZ prof. Andrzej Pieczyński, który odczytał List w imieniu Jego Świątobliwości Benedykta XVI napisany przez asesora ds. ogólnych Sekretariatu Stanu Watykanu prałata Paolo Borgia, J.E ks. Biskup Tadeusz Lityński Ordynariusz Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej. W imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy przez Podsekretarza Stanu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana Wojciecha Kolarskiego  oraz Wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego Ryszarda Czarneckiego listy skierowane do organizatorów przedsięwzięcia przeczytał Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Kaczmar – jeden z inicjatorów i koordynator antologii.

Dyrektor Tomasz Furtak podziękował instytucjom oraz osobom, bez których nie doszłoby do wydania antologii:
– pracownikom SDK Sulechów
– pracownikom Oficyny Wydawniczej UZ w osobach: Franciszek Runiec – Dyrektor Oficyny Wydawniczej UZ, Agnieszka Gruszka – Z-ca Dyrektora Oficyny Wydawniczej UZ, Anna Cejmer-Kamińska – sekretarz wydawnictwa,
– Ewie Adaszyńskiej – Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego
– Ewie Sapeńko – rzecznik UZ
– Pawłowi Andrzejewskiemu – wykładowcy UZ, artyście grafikowi
– Brygidzie Grzybowicz – kierownik Oddziału Organizacyjnego w Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze,
– Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT w Zielonej Górze prowadzony przez Lubuski Urząd Wojewódzki,
– tłumaczom: Beata Kouhan –  LO, Roman Bajor – Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Szymon Pietrenko – student Uniwersytetu Jagielońskiego, Marek Kuczyński  – wykładowca UZ.