Wróć do listy artykułów   

II przetarg na rozbudowę RCAK

Redaktor lubuskieKULTURA.pl 0

Szczegóły informacji

Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją zabytkowego parku.

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Regionalne Centrum Animacji Kultury

Finansowanie: RPO

Nr UZP: 637249-N-2019

Termin składania ofert / wniosków: 2020-01-10 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2020-01-10 12:30:00

Ogłoszono dnia: 2019-12-19 przez Joanna Bohuszko

Treść:

Regionalne Centrum Animacji Kultury
Ul. Sienkiewicza 11
65-431 Zielona Góra
_________________________________
Zamawiający
Znak sprawy: DZ.231.4.2019
                                                                        
REGIONALNE CENTRUM ANIMACJI  KULTURY
zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym o wartości robót budowlanych  mniejszej niż  5  548 000 euro.       
pn.„Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją zabytkowego parku

Materiały do pobrania

Załączniki

 

 Pytania i odpowiedzi.


Pytania i odpowiedzi  nr 1 z 23.12.2019

Pytania i odpowiedzi nr 2 z 30.12.2019

Pytania i odpowiedzi nr 3 z 02.01.2020

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert (PDF, 166 KiB) Data publikacji: 2020-01-09 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-09

Załącznik nr I.1.1.-Tabela Elementów scalonych – Etap I (XLS, 36.5 KiB) Data publikacji: 2020-01-09 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-09

Załącznik nr I.1.1.-Tabela Elementów scalonych – Etap II (XLSX, 13.6 KiB) Data publikacji: 2020-01-09 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-09

Pytania nr 4 z dnia 10.01.2020 (PDF, 82.4 KiB) Data publikacji: 2020-01-14 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-14

Pytania nr 5 z dnia 10.01.2020 (PDF, 51.5 KiB) Data publikacji: 2020-01-14 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-14

Pytania nr 6 z dnia 13.01.2020 (PDF, 359.6 KiB) Data publikacji: 2020-01-14 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-14

Pytania nr 7 z dnia 13.01.2020 (PDF, 100.5 KiB) Data publikacji: 2020-01-14 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-14

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert (PDF, 149.6 KiB) Data publikacji: 2020-01-17 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-17

Pytania nr 8 z dnia 14.01.2020 (PDF, 672.9 KiB) Data publikacji: 2020-01-20 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-20

Pytania nr 9 z dnia 20.01.2020 (PDF, 59 KiB) Data publikacji: 2020-01-20 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-20

Pytania nr 10 z dnia 21.01.2020 (PDF, 60.4 KiB) Data publikacji: 2020-01-23 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-23

Załącznik do pytania nr 10 (ZIP, 1.4 MiB) Data publikacji: 2020-01-23 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-23

Informacja z otwarcia (PDF, 46 KiB) Data publikacji: 2020-01-30 | Data wytworzenia informacji: 2020-01-30