Wróć do listy artykułów   

III Lubuskie Forum Kultury

Redaktor lubuskieKULTURA.pl 0

III Lubuskie Forum Kultury – Żagań, 18-20 listopada 2015

Prawie 60 dyrektorów i głównych księgowych samorządowych instytucji kultury województwa lubuskiego spotkało się w dniach 18-20 listopada w Żaganiu. Brali udział w szkoleniach, zwiedzali instytucje kultury, ale przede wszystkim wymieniali się doświadczeniami i wzajemnie inspirowali. A wszystko w ramach  III Lubuskiego Forum Kultury.

Dyrektorzy pobyt na III Lubuskim Forum Kultury rozpoczęli od intensywnych szkoleń nt. współpracy międzysektorowej i budowania oferty instytucji kultury w oparciu o diagnozę potrzeb lokalnej społeczności. Szkolenia były współorganizowane przez Narodowe Centrum Kultury w ramach projektu lubuskiekultura.pl/kadrykultury. Poprowadzili je Michał Bargielski i Marcin Mitzner. Ponadto menedżerowie wzięli udział w spotkaniach na temat sposobów budowania oferty kulturalnej w oparciu o trwałe zjawiska kulturotwórcze związane zmiejscem działania oraz komunikacji w ramach sieci lubuskich menedżerów i animatorów kultury – zarządzanie informacją na platformie lubuskiekultura.pl.

Księgowe natomiast spojrzały na instytucje kultury z punktu widzenia finansowego, biorąc udział w szkoleniu prowadzonym przez Teresę Krawczyk pt. „Instytucje kultury – wpływ zmian przepisów: rachunkowych, organizacyjnych i podatkowych na działalność Instytucji Kultury w 2015 i 2016 r.”

Lubuskie Fora Kultury to przede wszystkim miejsce spotkań menedżerów kultury. Czas, by poznać inne modele i kierunki działalności instytucji kultury, inne doświadczenia. Tym razem swoim kapitałem kulturalnych doświadczeń, dobrych praktyk i wiedzy podzielił się z nami Żagań, prezentując ofertę Muzeum Obozów Jenieckich i Biblioteki Poaugustiańskiej oraz dobre praktyki Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Pałacu Książęcego i Galerii Dobrego Diabła. Zadbał także o ucztę dla uszu w postaci znakomitych, codziennych koncertów muzycznych lubuskich artystów: grupy Retro Swing Projekt, DJ Pavlo i Tomasza Wachnowskiego.

Forum to także dobry moment na rozmowy dotyczące wspólnie realizowanych przez lubuskie instytucje kultury przedsięwzięć. Tym razem dyskutowaliśmy o realizacji PRO ARTE oraz współpracy przy nowo powstającym portalu lubuskiekultura.pl. Ponadto dwie kolejne instytucje – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku oraz Dom Kultury i Biblioteka w Trzebielu, które zdecydowały się formalnie przyłączyć do Lubuskie.kultura, podpisały stosowne porozumienie i zostały przyjęte w poczet zsieciowanych gromkimi brawami. Łącznie w Lubuskiem zsieciowane są już 53 instytucje kultury. Zapytaliśmy także pozostałych dyrektorów /w formie ankiety/ jaki ich zdaniem zakres działalności jest charakterystyczny dla RCAK, czy jesteśmy rozpoznawalni, czy powinniśmy się zmienić i czy misja RCAK jest im znana. Okazało się, że RCAK kojarzy się przede wszystkim z sieciowaniem instytucji, profesjonalizacją kadry kultury i organizacją festiwali. Zdecydowana większość naszych partnerów zna misję RCAK i uważa, że jesteśmy rozpoznawalni. Poczuliśmy także silne wsparcie ze strony innych menedżerów, gdyż większość z nich poparła naszą potrzebę zmiany.

Współorganizatorem III edycji Forum było Centrum Kultury w Żaganiu w partnerstwie z Muzeum Obozów Jenieckich i Miejską Biblioteką Publiczną, którym bardzo dziękujemy za pomoc organizacyjno-realizacyjną.

Zgodnie z postanowieniami Lubuskie.kultura podczas spotkania wybrano termin i miejsce kolejnego, IV Lubuskiego Forum Kultury, które odbędzie się w połowie kwietnia 2016 r. najprawdopodobniej w Gorzowie Wielkopolskim.