Wróć do listy artykułów   

Inauguracja XVIII Lubuskiego Tygodnia Seniora

Redaktor lubuskieKULTURA.pl 0

Uroczysta inauguracja XVIII Lubuskiego Tygodnia Seniora rozpoczęła się w dniu 10 października br. o godz. 1100 w Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda.

Uroczystość poprzedzona była Mszą Św. w intencji seniorów odprawioną przez ks. Biskupa Stefana Regmunta w Konkatedrze p.w. św. Jadwigi w Zielonej Górze.

Tegoroczna edycja Lubuskiego Tygodnia Seniora odbywa się pod hasłem „Lepsze jutro tworzymy już dzisiaj”. Hasło to związane jest z powołaniem przy Marszałku Województwa Lubuskiego Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów, która będzie organem o charakterze opiniująco–doradczym i inicjatywnym działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej. W czasie uroczystości wręczono nominacje dla 10 nowo wybranych członków Rady (lista członków Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów – w załączeniu).

Podczas ceremonii wykład pn. „Potencjał sprawczy Seniorów i możliwości jego wykorzystania” wygłosił prof. dr hab. Zdzisław Wołk z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
W dalszej części uroczystości zostały wręczone nagrody laureatom konkursu plastycznego pod hasłem „Podróż moich marzeń z babcią, dziadkiem”, ogłoszonego przez Dyrektora ROPS, skierowanego do dzieci z placówek wsparcia dziennego.
Na konkurs wpłynęło 138 prac, w tym 99 prac dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 6-11 lat oraz 38 prac dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 12-16 lat oraz 1 praca 17-latka.
Biorąc pod uwagę spełnienie wymogów formalnych zakwalifikowano 129 nadesłanych zgłoszeń (lista wyróżnionych autorów prac – w załączeniu).
W inauguracji XVIII LTS udział wzięło około 200 osób.

Od 10 do 15 października 2016 r. na terenie województwa odbywają się imprezy związane z obchodami LTS – liczne spotkania seniorów z władzami samorządowymi gmin i powiatów, wystawy twórczości, pogadanki, koncerty oraz bale seniorów.

W bieżącym roku do programu obchodów Lubuskiego Tygodnia Seniora zgłoszono 298 imprez, które odbywają się na terenie 52 gmin w województwie lubuskim.

PROGRAM XVIII LTS 2016

SKŁAD LUBUSKIEJ SPOŁECZNEJ RADY SENIORÓW

LAUREACI KONKURSU PLASTYCZNEGO