Wróć do listy artykułów   

Inkubator przemysłów kreatywnych w RCAK!

Redaktor lubuskieKULTURA.pl 0

Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury wraz z rewitalizacją zabytkowego parku. Konferencja prasowa!

Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury wraz z rewitalizacją zabytkowego parku to temat konferencji prasowej, która miała miejsce dnia 13 września br., w sali Magnackiej RCAK, znajdującej się przy ul. Sienkiewicza 11.

Jacek Bułat, APA Autorska Pracownia Projektowa z Poznania wyjaśniał o zastosowanych rozwiązaniach projektowych, a Tomasz Siemiński, Dyrektor Regionalnego Centrum Animacji Kultury opowiedział  o dofinansowaniu, planach rozbudowy, zmianach jakie czekają RCAK przekonywał, że rozbudowa i modernizacja Centrum to znacznie więcej niż poprawa stanu technicznego. Wyjaśnił, jak planowana inwestycja da szansę wykorzystać potencjał środowisk działających w obszarze kultury.

Jak powiedziała Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego Projekt znokautował pozostałe, dlatego, że był świetnie przygotowany.

Jakie nowości w projekcie? Inkubator przemysłów kreatywnych, realizacja autorskich programów edukacyjnych i animacyjnych w Województwie Lubuskim, Human service & design, projektowanie działań w obszarze kultury i ekonomii społecznej, MEDIALAB, czyli pierwsza w regionie pracownia badawczych i edukacyjnych działań na pograniczu sztuki, designu i technologii wykorzystująca media cyfrowe do badania zasobów kulturowych. Ponadto SOCLAB, czyli program badań w kulturze służący podnoszeniu umiejętności lubuskich kadr kultury, to tylko namiastka tego, co czeka w najbliższym czasie RCAK.

Przeczytaj więcej Rozbudowa RCAK

Podczas spotkania odbyło się oficjalne podpisanie umowy oraz spacer po obecnych budynkach poligrafii, garaży oraz zabytkowym parku w celu omówienia planowanych prac.