Wróć do listy artykułów   

JA TO INNY TY

Redaktor lubuskieKULTURA.pl 0

Pełnosprawni, niepełnosprawni – razem czy osobno? Sprawdźcie krótką relację.

Pełnosprawni, niepełnosprawni – razem czy osobno? Tego mają się dowiedzieć młodzi uczestnicy projektu grantowego realizowanego w Żarach.

21.09.2017 odbyły się w Miejskiej Bibliotece Publicznej pierwsze zajęcia  integracyjne
z uczniami Katolickiej Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół Specjalnych w Żarach.
W języku Majów istniało pozdrowienie: In lak’ech, a lak’en,  co znaczy: Ja jestem w tobie, a ty jesteś we mnie lub Ja to inny Ty. To pozdrowienie wymarłej już cywilizacji pokazuje jej jedność ze wszystkim, co jest. Tytuł cyklu warsztatów, częściowo w plenerze, które  prowadzi Biblioteka, najlepiej oddaje naszą wizję spotkań warsztatowych. Tego właśnie szacunku i zrozumienia poprzez wspólne zabawy artystyczne oraz zabawy z książką chcemy nauczyć dzieci.
Pierwsze spotkanie przebiegło w miłej i twórczej atmosferze. Po wprowadzeniu dzieci
w tematykę i cel spotkań, przedstawieniu się uczestników, bibliotekarka przeczytała książkę „Lila i bestia z szafy”. Następnym etapem było malowanie na regipsach. Zajęcia odbyły się
na placu za Biblioteką. Odwiedził nas również Przewodniczący Rady Miejskiej – pan Marian Popławski oraz Burmistrz – Olaf Napiórkowski, za co serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy również za pomoc wszystkim nauczycielom i pracownikom biblioteki.
Kolejne zajęcia już niebawem…