Wróć do listy artykułów   

Język hebrajski oraz jidisz w sztuce Haima Maora, izraelskiego artysty drugiego pokolenia – wykład Rafała Jakubowicza

MOS 3 stycznia 2019 0

10.01.2018, godz. 18:00

Haim Maor to izraelski artysta drugiego pokolenia czy też postpokolenia, używający różnych środków wyrazu i uprawiający sztukę biograficzną. Rafał Jakubowicz skoncentruje uwagę głównie na tych pracach, w których Haim Maor – w sposób bliski konceptualizmowi, postkonceptualizmowi oraz poezji konkretnej – posługuje się słowem, w językach hebrajskim oraz jidysz.

Jakubowicz odniesie się do obecnego w sztuce tego artysty napięcia pomiędzy oficjalnym językiem młodego i dumnego państwa Izrael – hebrajskim, a pogardzanym przez izraelskie elity językiem diaspory – jidysz.

Prace Maora przywołują Zagładę głównie poprzez odniesienia do rodzinnych historii. Rafał Jakubowicz podejmie wątek pamięci obecny w sztuce Haima Maora, sytuując jego twórczość w kontekście „sztuki po Zagładzie” oraz pojęcia „postpamięci” (Marianne Hirsch), pokazując w jaki sposób zmieniał się stosunek do tragedii Shoah w państwie Izrael. Sztuka Maora poddaje krytyce mitologie funkcjonujące w izraelskim społeczeństwie, np. mit „pięknej” śmierci.

Korzystając zarówno do badań izraelskich historyków syjonistycznych (Anita Shapira) oraz tzw. nowych historyków (Shlomo Sand, Tom Segev, Ilan Pappé oraz Idith Zertal), a także tekstów lewicowych publicystów i pisarzy (Dawid Grosman, Amos Oz, Ari Shavit), Jakubowicz spróbuje pokazać w jaki sposób przepracowywano, na gruncie sztuk wizualnych, te same problemy, z którymi mierzą się historycy, literaci oraz dziennikarze.

Wykład realizowany w ramach pracy nad projektem badawczym Język hebrajski w sztuce artystów konceptualnych i postkonceptualnych w Izraelu (finansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na naukę w latach 2016/2018).

Rafał Jakubowicz (ur. 1974). Absolwent Wydziału Wychowania Plastycznego oraz Wydziału Malarstwa Grafiki i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, a także Wydziału Neofilologii (specjalność hebraistyka) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, gdzie na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa prowadzi Pracownię Sztuki w Przestrzeni Społecznej. Od 2013-2016 wykładał w Katedrze Studiów Azjatyckich (Zakład Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2013 roku był współkuratorem (wspólnie z Christiane Mennicke-Schwarz, Valentiną Marcenaro i Dorotą Monkiewicz) wystawy o tożsamości żydowskiej w dzisiejszej Europie Vot ken you mach? w Kunsthaus Dresden, która w 2015 została zaprezentowana, w nowej odsłonie, w Muzeum Współczesnym Wrocław (MWW).

Wydarzenie towarzyszące wystawie Rafała Jakubowicza Pedagogika wstydu