Wróć do listy artykułów   

Konkurs fotograficzny „Summer selfie”

Redaktor lubuskieKULTURA.pl 0

Zapraszamy do udziału w facebook’owym konkursie fotograficznym „Summer selfie” organizowanym przez Sulechowski Dom Kultury.

Link do profilu konkursu – kliknij tutaj!

REGULAMIN WAKACYJNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „ Summer Selfie”

Fotografie selfie ( „ zdjęcia z własnej ręki” ) wykonane z trzymanego w ręku lub kiju do selfie aparatu, kamery, telefonu, powinny przedstawiać obrazy kojarzące się z latem, wakacjami, wypoczynkiem, relaksem.

1. Organizatorem konkursu jest Sulechowski Dom Kultury im. Fryderyka Chopina
Aleja Wielkopolska 3, 66-100 Sulechów
tel. 68 385 22 14 nazywany dalej Organizatorem
2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.
3. Każdy z autorów może nadesłać do 3 fotografii.
4. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice.
5. Prace należy zamieszczać na profilu konkursowym- facebook SDK.
6. W treści postu należy podać: imię i nazwisko autora.
7. Zdjęcia należy publikować od 1.08. do 25.08. 2015 roku.
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27.08.2015 roku.
9. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
10. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury na profilu facebook SDK.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie, publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Sulechowskiego Domu Kultury.
12. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, że publikujący posiada pełne prawa autorskie majątkowe oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej do zgłaszanych przez siebie zdjęć.
13. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.
14. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu.