Wróć do listy artykułów   

Konkurs na baner WOŚP

Redaktor lubuskieKULTURA.pl 0

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA WYKONANIE TRANSPARENTU Z HASŁEM WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Celem konkursu jest integracja środowiska wokół ważnych wydarzeń społecznych, a jego zadaniem jest promowanie najbardziej popularnej w kraju akcji charytatywnej i wynikających z niej ważnych przesłań społecznych.

REGULAMIN:

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół wszystkich szczebli

oraz placówek wychowawczych i opiekuńczych z terenu gmin:

Sulechów, Trzebiechów, Bojadła .

Zasady organizacyjne i regulaminowe:

1. Uczestnicy powinni spełniać wymagania wiekowe.

2. Dostarczenie pracy konkursowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

3. Konkursowa praca plastyczna w formie transparentu powinna posiadać treści

związane z symbolami WOŚP np. serduszko, pajacyki, światełko oraz treści

dotyczące profilaktyki prozdrowotnej.

4. Transparent należy wykonać na materiale o wymiarach 0.80×2 m.

5. Do pracy należy dołączyć informację zawierająca dane: imię i nazwisko

autorów, wiek, nazwę placówki.

6. Termin składania prac do 19 grudnia 2014 roku.

7. Jury dokona oceny prac.

Wybrany transparent będzie reprezentował nasze miasto w Studiu Telewizyjnym

w Warszawie oraz zamieszczony będzie w Gazecie Lubuskiej.

Nagrodzone i wyróżnione prace będą eksponowane na Placu Ratuszowym

w Sulechowie podczas trwania imprezy realizowanej w ramach 23 Finału WOŚP

w dniu 11 stycznia 2015 roku.