Wróć do listy artykułów   

Konkurs na plakat winobraniowy rozstrzygnięty!

Redaktor lubuskieKULTURA.pl 0

Konkurs na plakat winobraniowy rozstrzygnięty!

Jury konkursu na plakat Winobranie  – Dnia Zielonej Góry 2016 w składzie:
Witold Michorzewski, Jerzy Fedro, Igor Myszkiewicz, Mariusz Kowalski, Władysław Klępka
dokonało oceny nadesłanych prac. Na konkurs wpłynęło 110 plakatów 60 uczestników.
W toku obrad komisja zdecydowała o nagrodzeniu najlepszych projektów.
Nagroda Grand Prix powędrowała do Krzysztofa Motyki.
Wyróżnienia otrzymali Dawid Tarnowski, Oskar Rachwalski i Magdalena Wosik
Do katalogu i wystawy pokonkursowej wybrano 36 prac.
Gratulujemy!