Wróć do listy artykułów   

Konkurs na prowadzenie galerii szkolnej

Redaktor lubuskieKULTURA.pl 0

Zielonogórski Ośrodek Kultury zaprasza szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie z Zielonej Góry do uczestnictwa w konkursie na prowadzenie galerii szkolnej. Jest to już piąta edycja – rok szkolny 2007/2008. Przez Galerię Szkolną rozumie się wybrany lokal lub miejsce w obiekcie szkoły lub innym udostępnionym miejscu w którym systematyczne prezentuje się prace plastyczne, zbiory hobbystyczne, prezentacje multimedialne uczniów szkoły, grup plastycznych własnych i zaproszonych. Za galerię organizatorzy uznają wyodrębniony lokal lub ścianę posiadające tablicę z nazwą galerii, urządzenia do eksponowania prac. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora Karty Zgłoszenia w terminie do 31 października 2007r. Do zadań uczestników konkursu należy przygotowanie w galerii szkolnej w okresie od 2 listopada 2007 do 31 marca 2008 co najmniej 3 ekspozycji prac plastycznych, wszystkie wystawy muszą zawierać następujące elementy: wernisaż z udziałem autorów i publiczności, plakat lub afisz , zaproszenie, program lub katalog, zawiadomienie mediów , sprawozdanie z wystawy. Organizator wystawy zawiadamia o jej terminie ZOK co najmniej na tydzień przed planowanym wernisażem. Szkoły uczestniczące w konkursie przesyłają do ZOK Kartę Galerii. Szczegółowych informacji udziela Mirosław Musioł 068 451 10 02. Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania >