Wróć do listy artykułów   

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych woj. Lubuskiego w zakresie kultury.

Redaktor lubuskieKULTURA.pl 0
Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) w dniu 23 stycznia 2018 roku podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Lubuskiego w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
     Na wsparcie zadań publicznych zgodnie z Programem Współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przeznaczona została kwota 200.000 zł.
Więcej na http://bip.lubuskie.pl/683/2532/Ogloszenie_o_otwartym_konkursie_ofert_na_realizacje_zadan_publicznych_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_2018_roku_w_zakresie_kultury_2C_sztuki_2C_ochrony_dobr_kultury_i_dziedzictwa_narodowego/