Wróć do listy artykułów   

Konkurs Ofert – zapewnienie techniki estradowej – Dożynki Gminne w Kijach

Redaktor lubuskieKULTURA.pl 0

Sulechowski Dom Kultury
OGŁASZA KONKURS OFERT
na
zapewnienie techniki estradowej

podczas Dożynek Gminnych w Kijach
27. 08. 2016 r.

(oferty należy składać do 2. 08. 2016 r.
w Sulechowskim Domu Kultury

Wszelkie informacje i specyfikacja
pod nr tel.: 385-22-14 , w godz.8.00- 14.45.

Specyfikacja do konkursu ofert na usługę zapewnienia techniki estradowej podczas Dożynek Gminnych w Kijach 27 sierpnia 2016 roku

Przedmiotem konkursu ofert jest wyłonienie firmy, która zapewni technikę estradową podczas imprezy plenerowej, tj. Dożynek Gminnych w Kijach dnia 27 sierpnia 2016 r.
Warunkiem wyboru firmy, która zapewni technikę estradową podczas w/w imprezy jest zabezpieczenie sprzętu na wskazanym placu w Kijach o następujących parametrach
i gabarytach:

Scena 6 x 5 m
Zadaszenie sceniczne z bokami i tyłem
Podesty pod nagłośnienie 2 szt.
Oświetlenie estradowe
Nagłośnienie 2 x 4 kW + monitoring + aparatura mikrofonowa
wraz z obsługą akustyczną i oświetleniową.

Oferty można składać w sekretariacie Sulechowskiego Domu Kultury,
al. Wielkopolska 3,
do dnia 2. 08. 2016 r. do godz. 14.45.

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w dniu 3. 08. 2016 r.
w Sulechowskim Domu Kultury o godz. 11.00.