Wróć do listy artykułów   

KONKURS PLASTYCZNY NA PROJEKT KARTKI BOŻONARODZENIOWEJ I NOWOROCZNEJ

Redaktor lubuskieKULTURA.pl 0

REGULAMIN

KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PROJEKT KARTKI ŚWIĄTECZNEJ

BOŻONARODZENIOWEJ I NOWOROCZNEJ

Organizator: Sulechowski Dom Kultury.

  1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół wszystkich szczebli.
  2. Tematyka prac obejmuje wszelkie inspiracje związane z obrzędami i symbolami Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

3. Prace należy wykonać na kartce bloku rysunkowego o formacie A 5.

  1. Technika wykonanych prac dowolna, np.: rysunek, grafika, collage, akwarela,

pastele, techniki mieszane.

  1. Każda praca powinna zawierać informację: imię i nazwisko autora, wiek, szkoła, klasa, imię i nazwisko opiekuna.
  2. Termin składania prac do dnia 4 grudnia 2015 roku.
  3. Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych:

I kategoria – kl. I-III

II kategoria – kl. IV-VI

III kategoria – gimnazja

IV kategoria – szkoły ponadpodstawowe

  1. Spośród osób, które zgłoszą swoje prace do udziału w konkursie, jury wybierze najlepsze prace.
  2. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody ufundowane przez organizatora.
  3. Najlepsze prace będą wydrukowane w formie kart świątecznych.
  4. Prace nagrodzone i wyróżnione będą eksponowane na wystawie pokonkursowej

w Sulechowskim Domu Kultury.

Podsumowanie konkursu 17 grudnia 2015, g.11.00, SDK s.19.

12. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.

13. Kontakt z organizatorem : Sulechowski Dom Kultury

66-100 Sulechów

al. Wielkopolska 3

tel. (068)385 22 14

e-mail:dk-sulechow@sulechow.com

Uczestnicy konkursu poprzez udział wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach promocyjno-marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Regulamin oraz oświadczenie do pobrania: pobierz!