Wróć do listy artykułów   

Konkurs na wsparcie woj. Lubuskiego w obszarze kultury

Redaktor lubuskieKULTURA.pl 0
Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) w dniu 23 stycznia 2018 roku podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury.
Na wsparcie zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy w 2018 roku przeznaczona została kwota w wysokości 60.000 zł.
Więcej na http://bip.lubuskie.pl/683/2533/Ogloszenie_otwartego_konkursu_ofert_na_wsparcie_w_2018_roku_realizacje_zadania_publicznego_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_obszarze_kultury/