Wróć do listy artykułów   

Lista inicjatyw zgłoszonych do konkursu „Mój kawałek Kultury”

Redaktor lubuskieKULTURA.pl 0

Lista inicjatyw zgłoszonych do konkursu „Mój kawałek Kultury”

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu Krótki opis Ogólny cel (skrótowo)
1. Marta Kincel-Olejnik, Adam Olejnik „Organowe Metropolis” Organizacja projekcji filmu niemego z improwizacją organową na żywo jako muzyczną ilustracją obrazu w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2015 Zwrócenie uwagi na potencjał kulturowy Gminy Sulechów, aktywizacja i integracja lokalnej społeczności wokół wspólnych wartości kulturowych.
2. Sekcja fotograficzna Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy SDK „Kochajmy Sulechów” Fotograficzne Spotkanie Warsztatowe Warsztaty fotograficzne dla seniorów Gminy Sulechów Odkrycie pasji i i integracja seniorów Gminy Sulechów, zwiększenie umiejętności i poczucia własnej wartości.
3. Kamila Kubas „Kaguya-hime. Od pełni do pełni” Przygotowanie i realizacja spektaklu utrzymanego w konwencji Kabuki – na podstawie japońskiej baśni z XVII w. Integracja i współpraca międzypokoleniowa mieszkańców gminy, aktywizacja ludzi z różnych środowisk i grup wiekowych.
4. Leszek Knopp „Muzyka w sulechowskiej farze” Zapis i wydanie płyt muzyki organowej wykonanej na sulechowskich organach w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża św. Koncert promujący płytę Prezentacja organów, promocja muzyki kantatowo-oratorynej.
5. Jakub Tyliszczak „Kino plenerowe w Sulechowie” Otwarte, cykliczne plenerowe seanse filmowe z towarzyszącym piknikiem. Aktywizacja społeczna mieszkańców, zapewnienie miejsca rozrywki, spędzania czasu razem, integracja między mieszkańcami podczas pikników.
6. Lubuskie Centrum Łucznictwa Tradycyjnego „Łucznicze Spotkania z Historią” Przeprowadzenie żywych lekcji historii dla dzieci, mikro-turnieju łuczniczego dla uczniów Szkół Podstawowych i Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie. Pokaz łuczniczy podczas Jesiennych Targach w Kalsku. Kultywowanie tradycji łucznictwa, pokazanie mieszkańcom jego piękna, szerzenie wiedzy wśród dzieci młodzieży w zakresie historii, sztuki i dziedzictwa kulturowego oraz ich aktywizacja na tych płaszczyznach.
7. Koło Gospodyń Wiejskich w Krężołach, mieszkańcy i przedstawicielki KGW z Gminy Sulechów. „Carving – sztuka rzeźbienia w owocach i warzywach – tworzenie owocowych i warzywnych dekoracji” Przeprowadzenie warsztatów sztuki carvingu -rzeźbienia w owocach i warzywach oraz wystawa prac dla mieszkańców i osób zainteresowanych. Zwiększenie integracji między uczestnikami warsztatów, aktywizacja mieszkańców, umożliwienie wspólnego działania, zdobycia nowych umiejętności i wymiany doświadczeń.
8. Bartosz Hoffman Warsztaty budowy Cigar Box Guitar Przeprowadzenie warsztatów budowy własnego instrumentu dla 10 muzyków.

Koncert przy udziale wykonanych instrumentów.

Integracja młodych muzyków z terenu Gminy Sulechów oraz doświadczonych również spoza gminy. Aktywizacja zdolnej młodzieży, rozwój jej umiejętności, integracja poprzez wspólne działanie, dzielenie wspólnej

pasji.

9. Tomasz Włoch

SZTUKA NAD ODRĄ

– otwarte warsztaty artystyczne

Przeprowadzenie serii warsztatów ceramicznych oraz plenerów malarskich z udziałem dzieci ze szkoły podstawowej w Cigacicach, młodzieży lokalnych szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych obejmujących licea, szkoły zawodowe , technika oraz osób dorosłych.

rozwijanie wyobraźni

– wspomaganie harmonijnego rozwoju młodego człowieka

– uwrażliwienie młodzieży na sztuk, rozwijanie kreatywności, rozwinięciu zainteresowania sztuką – burzenie barier ponieważ „ do galerii można wejść… „ twórcze spędzanie czasu,