Wróć do listy artykułów   

Lubuski Festiwal Piosenki

Redaktor lubuskieKULTURA.pl 0

XXXVI Lubuski Festiwal Piosenki jest częścią Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE realizowanego w województwie lubuskim. Operatorem programu jest Regionalne Centrum Animacji Kultury, realizatorami – organizatorzy etapów powiatowych: samorządy lokalne, domy, ośrodki i centra kultury.

PRO ARTE to cykl prezentacji artystycznych organizowanych na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Przeglądy Powiatowe Lubuskiego Festiwalu Piosenki będą organizowane w okresie od 10.02.2020 do 20.03.2020 r.

W tej edycji wzorem poprzedniego roku czeka uczestników wiele atrakcji. Najważniejsze jest to, że podtrzymujemy organizację Finału Wojewódzkiego, w którym uczestnicy będą występowali z towarzyszeniem Orkiestry Festiwalowej. Przed finałem odbędą się obowiązkowe warsztaty wokalne z uczestnikami przygotowujące ich do tego wydarzenia.

Proszę, wczytajcie się w regulamin, są tam pewne istotne zmiany. Największą z nich jest zmiana formularza elektronicznego. Za jego pomocą wypełnicie wszystkie wymagane dane, prześlecie podkład audio. Pomoże to organizatorom lepiej przygotować się do organizacji przeglądów powiatowych i półfinałów wojewódzkich. Uwaga! O terminie zgłoszeń decyduje organizator etapu powiatowego. Proszę w tej kwestii kontaktować się bezpośrednio z ośrodkiem organizującym przegląd. Dostaniecie również potwierdzenie otrzymania zgłoszenia na swojego maila. Będzie mogli poprawić za pomocą linku przesłanego w mailu swoje zgłoszenie. Wszystkie formularze będą osobne na każdy przegląd powiatowy.

Poniższa informacja stanowi wyciąg z Regulaminu Konkursu XXXVI Lubuskiego Festiwalu Piosenki 2020.

1. Uczestnicy będą przydzieleni do kategorii wiekowej wg kryterium:
I kategoria wiekowa: do 9 roku życia (roczniki 2011 i młodsi)
II kategoria wiekowa: od 10 do 12 roku życia (roczniki 2010-2008)
III kategoria wiekowa: od 13 do 15 roku życia (roczniki 2007-2005)
IV kategoria wiekowa: od 16 do 19 roku życia (roczniki 2004-2001)
2. Zespół wokalny lub wokalno-instrumentalny posiadający uczestników z różnych kategorii wiekowej, zakwalifikowany zostaje do tej części LFP2019, z której rocznikowo pochodzi większość uczestników.
3. Każdy uczestnik LFP2020 może maksymalnie wystąpić jako solista oraz być członkiem tylko jednego zespołu wokalnego lub wokalno-instrumentalnego.
4. Przygotowanie prezentacji składa się z dwóch piosenek. Każdy utwór nie może przekraczać czasu 4 min. Uczestnicy muszą przygotować inny repertuar, niż ten, który prezentowali w poprzedniej edycji Lubuskiego Festiwalu Piosenki PRO ARTE 2019.
5. Wszystkie przygotowywane utwory muszą być wykonywane w języku polskim.
6. Rada Artystyczna Półfinału Wojewódzkiego przyznaje nominacje do Finału Wojewódzkiego najwyżej 5 uczestnikom w każdej kategorii wiekowej (występujących solo, w grupach wokalnych lub grupach wokalno-instrumentalnych).
7. Zgłoszenia uczestników będą przyjmowane wyłącznie za pomocą formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej organizatora przeglądu oraz na niniejszej stronie RCAK.
8. Uczestnicy, którzy zdobyli nagrodę Grand Prix podczas Finału wojewódzkiego w 2019 roku (LFP2019) nie mają prawa zgłoszenia na festiwal LFP2020. Karencja obowiązuje 1 rok. W LFP2020 nie może zgłosić się zespół „Ostatni Raz”.

Wszelkie informacje na temat Lubuskiego Festiwalu Piosenki udziela koordynator – Mariusz Woźniak pod numerem telefonu 501 577 450.

Organizatorem przeglądów powiatowych w Gorzowie Wlkp. jest Miejskie Centrum Kultury. Odbędą się one w Klubie Kultury MCK Jedynka, ul. Chrobrego 9 w terminach:
Scena Dziecięca – 26 lutego 2020 r. godz. 12:00, próby od godziny 10:00;
Scena Młodzieżowa – 4 marca 2020 r. godz. 12:00, próby od godz. 10:00.

Regulamin oraz elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie RCAK:

http://rcak.pl/pro-arte/lubuski-festiwal-piosenki/