Wróć do listy artykułów   

Lubuski Przegląd Twórczości Nieprofesjonalnej – Zielona Góra 2007

Redaktor lubuskieKULTURA.pl 0

Regulamin i karta zgłoszenia…dalej >   Zielonogórski Ośrodek Kultury, Regionalne Centrum Animacji Kultury oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. C. Norwida zapraszają na „Lubuski Przegląd Twórczości Nieprofesjonalnej” Zielona Góra 2007. Celem przeglądu jest prezentacja dorobku artystycznego plastyków – twórców nieprofesjonalnych. Przegląd obejmuje prace malarskie, grafikę i rysunek. Autor może zgłosić do przeglądu maksymalnie 3 prace oryginalne (nie będące kopiami prac innych autorów), które powstały w latach 2004 – 2006. Muszą być one oprawione (prace olejne – rama, akwarele, grafika, rysunki – passe-partou) i zabezpieczone do transportu. Każda z prac ma zawierać inrofmację o autorze: imię i nazwisko, tytuł oraz datę powstania. Prace należy przesłać do 21.12.2006 r. na adres: Zielonogórski Ośrodek Kultury ul. Festiwalowa 3, 65-520 Zielona Góra z dopiskiem “Przegląd Twórczości – 2007”.