Wróć do listy artykułów   

Lubuski Teatr opanowany przez młodzież!

Redaktor lubuskieKULTURA.pl 0

Lubuski Teatr opanowany przez młodzież! zobacz relację!

Uczniowie zielonogórskich szkół: I i V Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Elektronicznych i Samochodowych połączyli siły: rozmawiali o stereotypach, zastanawiali się, jak uchwycić granicę między żartem a hejtem.

Było to pierwsze spotkanie, w trakcie którego uczniowie z różnych szkół poznali się i wspólnie pracowali w mieszanych zespołach. Pierwsza grupa, nawiązując do dokumentu „Gadające głowy” Krzysztofa Kieślowskiego, zarejestrowała swoje wypowiedzi w formie filmu. Stanie się on podstawą do przeprowadzenia analizy językowej. Profesor Magdalena Steciąg z Uniwersytetu Zielonogórskiego zaproponowała, by opowiadali o miłości.
Jakie wzorce myślenia/mówienia uruchomiło to pojęcie? Czy te najbardziej zakorzenione w języku/stereotypowe? Zadaniem drugiej grupy, filmowej, jest prowadzenie badań z użyciem medium filmu. Jednak aby do tego przystąpić, Oliwia Bzowy i Kacper Polenceusz (pod opieką Beaty Paramonczyk)  wyposażyli kolegów w podstawowe narzędzia związane ze sztuką filmową. Tak przygotowana grupa rozpocznie swoje badania. Trzeci zespół został wprowadzony w świat obrazów. Pokazywane przez Magdalenę Kościańską zdjęcia i filmy podważały przyzwyczajenia, łapały odbiorców w pułapkę, obnażały mechanizmy stereotypowego myślenia i jego konsekwencji: rodzących się uprzedzeń.
Wszystkie zajęcia rejestrowała grupa dokumentalistów pracujących pod okiem Jacka Katosa. Wspólnymi siłami przygotują dokumentację – klip pokazujący, co wydarzyło się w trakcie trwania projektu.