Wróć do listy artykułów   

Lubuskie EKOlogiczne

Redaktor lubuskieKULTURA.pl 0

Sprawdź nowe przedsięwzięcie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego!

Plakat - LubuskieEkologiczne plakat_a0

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego zaprasza na konkurs „Lubuskie EKOlogiczne”. Niniejszy projekt ma charakter edukacyjny, a na jego całokształt składać się będą działania przeznaczone dla szerokiej grupy odbiorców od najmłodszych po osoby dorosłe zamieszkujące województwo lubuskie. Konkurs podzielony został na cztery poniższe kategorie:

I. Konkurs fotograficzny dedykowany dla osób pełnoletnich mający na celu  zainteresowanie odbiorców poznaniem lubuskiej przyrody i środowiska, uwrażliwianie na ich piękno, zagrożenia i konieczność ochrony oraz upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.

II. Konkurs kabaretów dla dzieci i młodzieży podzielony na dwie kategorie wiekowe: klasy IV -VIII oraz klasy szkół średnich. Celem konkursu będzie zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej zachowań proekologicznych, a także kreatywne eksponowanie zachowań pożądanych i niepożądanych podejmowanych na rzecz środowiska.

III. Konkurs piosenki kierowany dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, na który zgłaszane piosenki będą miały charakter zachęcający do ochrony przyrody i wzmacniania postaw ekologicznych.

IV. Konkurs plastyczny mający na celu poznanie lubuskiej przyrody i środowiska, pogłębienie świadomości ekologicznej, pobudzenie kreatywności i wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych. Realizowany będzie w dwóch kategoriach wiekowych: dla z klas I-III oraz IV- VIII szkół podstawowych.

Podsumowaniem przedsięwzięcia będzie gala finałowa zorganizowana 8 września 2021 roku w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, na której swoje występy będą mieli finaliści konkursów oraz wręczone zostaną nagrody.

Pliki do pobrania:
Konkurs fotograficzny – REGULAMIN
Konkurs fotograficzny – zgłoszenie/RODO
Konkurs kabaretowy – REGULAMIN
Konkurs kabaretowy – zgłoszenie/RODO
Konkurs piosenki – REGULAMIN
Konkurs piosenki – karta zgłoszenia/oświadczenie
Konkurs plastyczny – REGULAMIN
Konkurs plastyczny – zgłoszenie/RODO
Konkurs plastyczny – metryczka
Plakat – LubuskieEkologiczne format_a0