Wróć do listy artykułów   

Lubuskie Forum Kultury – autoewaluacja

Redaktor lubuskieKULTURA.pl 0

Przyszedł czas na podsumowania i pytanie: co dalej?

Po dwóch i pół roku działalności sieci i 6 Forach przyszedł czas na podsumowania i pytanie: co dalej?
Podczas VI Lubuskiego Forum Kultury, które odbyło się w dniach 5-7 kwietnia br. w Babimoście, przeprowadziliśmy wśród menedżerów i głównych księgowych, którzy byli obecni, badanie ankietowe. Pytaliśmy ich o to, w jakim kierunku, ich zdaniem, powinno rozwijać się Lubuskie Forum Kultury, czy powinno zwiększać swój zasięg o nowych „zsieciowanych” i kim oni powinni być, a także o formułę spotkań. O przyszłości sieci rozmawialiśmy również podczas Otwartego Panelu Dyskusyjnego. Ponadto zsieciowani zaproponowali tematykę kolejnych spotkań oraz działania do zrealizowania w ramach sieci.
Nasze opracowanie jest podsumowaniem przeprowadzonych podczas i po Forum ankiet, a także rozmów oraz obserwacji. Zawiera również propozycję działań do zrealizowania w kolejnych dwóch latach działalności sieci.

Lubuskie Forum Kultury – autoewaluacja

Przypominamy, że Lubuskie Forum Kultury to platforma dyskusji o kulturze skupiająca dyrektorów, menadżerów i animatorów kultury działających w województwie lubuskim. Zostało powołane w listopadzie 2014 r., choć tak naprawdę większość jego członków współpracuje ze sobą na różnych płaszczyznach już od wielu, wielu lat.  Obecnie Lubuskie Forum Kultury liczy 58 „zsieciowanych”, w tym 3 spoza województwa lubuskiego (Wielkopolska i Dolny Śląsk). Forum ma charakter otwarty.