Wróć do listy artykułów   

Nabór na 5-miesięczny Kurs Dziennikarstwa

Redaktor lubuskieKULTURA.pl 0

Akademia Twórczych poszukiwań ogłasza nabór na 5-miesięczny Kurs Dziennikarstwa. Termin rozpoczęcia kursu: 14 luty 2007. Bezpłatne zajęcia odbędą się 31 stycznia (środa) w godz. 16.00 – 21.00 w siedzibie Akademii (Zielonogórski Ośrodek Kultury „Amfiteatr”, sala nr 106).

Kurs skierowany jest dla przyszłych i początkujących dziennikarzy, reportażystów, specjalistów ds. Public Relations, rzeczników prasowych oraz osób, które pragną rozwijać się w branżach pokrewnych, związanych z szeroko pojętą komunikacją społeczną i edukacją medialną.
Zapraszamy gimnazjalistów (w tym przypadku warunkiem przyjęcia jest ukończone 16 lat), licealistów, studentów i osoby dorosłe. Nie ma ograniczeń wiekowych. Zajęcia odbywać się będą w 8-osobowych grupach w każdą środę ( lub sobotę – do wyboru) w godzinach popołudniowych.
Kursanci zdobędą podstawowe umiejętności potrzebne do wykonywania pracy w redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych oraz portalach internetowych. Zostaną wyposażeni w elementarną wiedzę dotyczącą zagadnień komunikacyjnych, językowo-stylistycznych, prawnych, genologicznych, warsztatowych w zakresie dziennikarstwa różnych typów oraz w wiedzę dotyczącą współczesnych systemów medialnych, mechanizmów retorycznych, etyki dziennikarskiej.
Zajęcia poprowadzą doświadczeni dziennikarze, aktorzy i specjaliści różnych dziedzin związanych z mediami.
Kurs kończy się certyfikatem wydawanym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 12. X. 1993 w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych.
Po ukończeniu kursu I stopnia będzie można kontynuować naukę na kursie II stopnia, który rozpocznie się we wrześniu br.

Przedmioty:
Dziennikarstwo prasowe – zajęcia mają przybliżyć słuchaczom zasady pracy dziennikarza prasowego, pozwolą na poznanie zasad tworzenia i redagowania poszczególnych gatunków wypowiedzi dziennikarskich, ich korygowania, planowania w zakresie całej gazety, nastawione na pracę praktyczną na materiałach prasowych oraz materiałach przygotowanych w trakcie zajęć przez uczestników. / ERNEST FOLTYNIAK
Dziennikarstwo radiowe – cykl wykładów i ćwiczeń praktycznych mających przybliżyć słuchaczowi zasady pracy dziennikarza radiowego: konstruowanie i adiustacja tekstu radiowego, praca z mikrofonem, obsługa sprzętu radiowego, montaż dźwięku, serwisy informacyjne, reportaż, wywiad, etc. Zajęcia obejmują praktyki w redakcji Radia Zachód. / KONRAD STANGLEWICZ,RADIO ZACHÓD
Dziennikarstwo telewizyjne – zajęcia przeznaczone na zapoznanie z procesem powstawania programu telewizyjnego, redagowaniem audycji informacyjnych, reportażu telewizyjnego, analizą materiałów telewizyjnych; zapoznanie kursantów z podstawowymi gatunkami telewizyjnymi, ćwiczenia w zakresie napisania i zrealizowania newsa, reportażu, programu publicystycznego, wywiadu etc / JOANNA MALON, TVP3
Kultura żywego słowa, dykcja – zapoznanie słuchaczy z zasadami ortofonii, artykulacji w polskim systemie językowym, uzmysłowienie znaczenia wyrazistości mowy w zawodzie dziennikarskim, wykształcenie umiejętności samodiagnozowania wad wymowy oraz jej samodzielnego doskonalenia; / MAŁGORZATA WOWER
Logika i retoryka dyskursu publicznego – celem zajęć jest kształtowanie umiejętności komunikacyjnych w zakresie wystąpień publicznych, prowadzenia debat, przekonywania i argumentacji, prawideł komunikowania się, zakłóceń, które mogą w jego ramach występować, a przede wszystkim ćwiczeń w zakresie podnoszenia kompetencji komunikacyjnych / CZESŁAW MARKIEWICZ, RADIO ZACHÓD
Impostacja głosu – praktyczne ćwiczenia poprawnego posługiwania się głosem, korygowanie wad, nauka mówienia „na przeponie” / DR JOLANTA SIPOWICZ, UZ
Stylistyka i kultura języka – cykl wykładów i ćwiczeń poświęconych kształtowaniu sprawności komunikacyjnych, kompetencji gramatycznej, leksykalnej, stylistycznej / ERNEST FOLTYNIAK
Główne nurty filozoficzne i estetyczne literatury współczesnej / CZESŁAW MARKIEWICZ , RADIO ZACHÓD
Kursanci odbędą ponadto praktyki w Radiu Zachód (z możliwością podjęcia stałej współpracy z Radiem),
w stacjach telewizyjnych oraz mediach internetowych.

Informacje i zapisy: 
Akademia Twórczych Poszukiwań
(Zielonogórski Ośrodek Kultury „Amfiteatr”)
ul. Festiwalowa 3, Zielona Góra
Sekretariat: tel. 603 177 199 lub (068) 451-10-16 – sekretariat czynny w srody, soboty i niedziele w godz. 10.00-15.00 info@akademia.zgora.pl
www.akademia.zgora.pl