Wróć do listy artykułów   

Ochrona imprez masowych – zapytanie ofertowe

Redaktor lubuskieKULTURA.pl 0

Przedmiotem zapytania jest świadczenie usługi ochrony imprez masowych realizowanych zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. w okresie sezonu letniego 2017r. na rzecz organizatora imprez Kostrzyńskiego Centrum Kultury.

Impreza masowa ,,Kostrzyn na Fali” odbędzie się w dniach 1 – 4 czerwca 2017r. w Amfiteatrze oraz terenach rekreacyjnych do niego przyległych. Impreza przewidziana na 1090 uczestników w amfiteatrze.

Oferta powinna zawierać :

– Koszt jednostkowy i całkowity

– Dokumentację z instrukcją postępowania

– Kopie dokumentów potwierdzajacych uprawnienia kierownika ochrony

– Kopie dokumentu potwierdzajace uprawnienia firmy

– Referencje
Ofertę wraz z dokumentacją i instrukcją postępowania należy złożyć w Sekretariacie Kostrzyńskiego Centrum Kultury, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia: 30.03.2017 r. do godz.: 12:00.

Pełny tekst zapytania oraz szkic (plan) terenu imprezy do pobrania