Wróć do listy artykułów   

Oferta pracy: Specjalista ds. rozliczeń finansowych

Redaktor lubuskieKULTURA.pl 0

Oferta pracy Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie Wielkopolskim: Specjalista ds. rozliczeń finansowych

Organizator: Miejskie Centrum Kultury

W chwili obecnej poszukujemy kandydata na stanowisko: Specjalista ds. rozliczeń finansowych

Zadania:

–   księgowanie dokumentów,

–   uzgadnianie ewidencji z kontami księgi głównej,

–   sprawdzanie poprawności rachunkowej przygotowanych deklaracji i sprawozdań,

–   przygotowywanie przelewów bankowych,

–   potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami,

–   prowadzenie ewidencji kasowej.

–   przygotowywanie umów cywilnoprawnych.

Wymagania:

–   umiejętność obsługi komputera,

–   wykształcenie min. średnie kierunkowe,

–   staż pracy w dziale księgowości,

–   dokładność, zaangażowanie w pracę,

–   dyspozycyjność i odporność na stres,

–   terminowość,

–   umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:

–   doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

–   doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych,

–   obsługa programu Comarch OPTIMA.

Zapewniamy:

–   zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

–   profesjonalny sprzęt do pracy,

–   możliwość poszerzenia własnej wiedzy z zakresu rachunkowości,

–   pracę w przyjaznej atmosferze oraz udział w realizacji ciekawych projektów.

CV wraz ze zdjęciem prosimy przesłać na e-mail: info@mckgorzow.pl z dopiskiem Specjalista ds. rozliczeń finansowych w terminie do 30 listopada 2019 roku.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

KLAUZULA INFORMACYJNA

W nawiązaniu do art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) „RODO” informujemy, iż:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim 66-400, ul. Drzymały 26, tel: 95 720 29 11.

2.      Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Centrum Kultury w Gorzowie Wielkopolskim pod adresem email: iod@mckgorzow.pl lub telefonicznie pod numerem 605 668 348.

3.      Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na  stanowisko Specjalisty ds. rozliczeń finansowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do momentu zakończenia działań wspomnianych w pkt. 3.

5.      Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6.      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza obszaru UE).

7.      Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

8.      Przysługują Pani/Panu prawa dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

9.      Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00.

10.  Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie ma  wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

11.  Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne, aczkolwiek wymagane w celu przystąpienia do procesu rekrutacji.