Wróć do listy artykułów   

Otwarcie wystawy „65 lat fotografii GTF”

Redaktor lubuskieKULTURA.pl 0

Historia Towarzystwa rozpoczęła się jesienią 1954 roku, kiedy to z inicjatywy Zbigniewa Łąckiego powołano Miejski Oddział Polskiego Towarzystwa Fotograficznego w Gorzowie Wielkopolskim. Pierwszy Zarząd Towarzystwa pod jego kierownictwem doprowadził już rok później do otwarcia w salach Muzeum I Dorocznej Wystawy Fotografii. Warto przypomnieć, że przed otwarciem Małej Galerii w 1972 roku wszystkie wystawy eksponowano właśnie tam.

Przełomowym wydarzeniem dla rozwoju Towarzystwa była zorganizowana w 1969 roku pierwsza edycja Konfrontacji Fotograficznych, które z czasem stały się największym w Polsce corocznym przeglądem fotografii. Impreza umożliwiła członkom Towarzystwa nie tylko nawiązanie osobistych kontaktów z czołowymi przedstawicielami polskiego środowiska fotograficznego, ale przede wszystkim uzmysłowiła im – poprzez liczne prezentacje autorskie odbywające się w ramach Konfrontacji – problemy, wokół których ówcześnie koncentrowała się nowoczesna fotografia. To bez wątpienia wpłynęło na modernizację działań Towarzystwa. Wykrystalizowały się wtedy dwie niezwykle istotne dla gorzowskiej fotografii osobowości twórcze: Waldemar Kućko i Jerzy Szalbierz. Stali się oni pierwszymi członkami Związku Polskich Artystów Fotografików pochodzącymi z Gorzowa, odnosili sukcesy na krajowej scenie artystycznej i przez kilkanaście lat nadawali ton działalności gorzowskich fotografów. Zastanawiając się nad miejscem Konfrontacji Fotograficznych w historii fotografii polskiej, należy wspomnieć o sympozjach teoretycznych organizowanych w ramach imprezy od 1977 roku. Występowały tu największe autorytety z zakresu historii i teorii fotografii. Efektem spotkań było wydanie kilkunastu tomów zawierających rozważania teoretyczne dotyczące fotografii. Biorąc pod uwagę fakt, że ówcześnie nie istniało w Polsce fotograficzne szkolnictwo wyższe, a książki z zakresu teorii fotografii ukazywały się niezwykle rzadko, działalność wydawnicza Towarzystwa była bezprecedensowym wydarzeniem, które stanowi o autentycznym i niepodważalnym wkładzie w rozwój krajowej fotografii. Niestety po 2000 roku z przyczyn finansowych zaniechano organizowania sympozjów.

Obecnie działalność Towarzystwa prezentuje się znacznie skromniej. Z pewnością nadal najważniejszym elementem aktywności jest organizacja Ogólnopolskich Konfrontacji Fotograficznych (odbywają się raz na dwa lata), które jednak zmieniły swój charakter. Nie ma już sympozjum, a w jego miejsce organizowane są okolicznościowe wykłady bądź spotkania z jurorami i artystami, poważnie okrojono również autorskie prezentacje. Aktualnie najważniejszym punktem imprezy są wystawy, prezentujące zdjęcia wybrane w otwartym dla wszystkich fotografujących konkursie, który może poszczycić się najdłuższą historią pośród wszystkich organizowanych w Polsce. Każdorazowo jego plon jest drukowany w obszernym katalogu wydawanym w albumowej formie.

W tym roku Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne obchodzi jubileusz 65-lecia istnienia. Z tej okazji Zarząd Towarzystwa planuje stworzenie wystawy i albumu ukazujących przemiany, które dokonały się w mieście po II wojnie światowej. Jednocześnie będą trwały dalsze prace nad opracowywaniem bogatych zbiorów archiwalnych Towarzystwa oraz bieżąca działalność wystawiennicza. Dodatkowym elementem, uświetniającym rok jubileuszowy, ma być planowana na jesień seria wykładów dotyczących teorii i historii fotografii.

Zapraszają: Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne i Miejskie Centrum Kultury

14 września 2019, godz. 16:00, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta, ul. Sikorskiego 107.

Wstęp wolny.