Wróć do listy artykułów   

Podsumowanie konkursu plastycznego na projekt Bożonarodzeniowej Kartki Świątecznej

Redaktor lubuskieKULTURA.pl 0

W Sulechowskim Domu Kultury wręczono nagrody laureatom kolejnej edycji konkursu plastycznego na projekt Bożonarodzeniowej Kartki Świątecznej. W konkursie udział wzięli podopieczni następujących placówek: Szkoły Podstawowej w Cigacicach, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie, Szkoły Podstawowej w Kijach, Szkoły Podstawowej w Kalsku, Szkoły Podstawowej w Brodach, Zespołu Szkół nr 3 w Sulechowie, Świetlicy Środowiskowa w Kijach, Szkoły Podstawowej w Bukowie, Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie, Świetlicy Zespołu Szkół w Sulechowie, Gimnazjum w Pomorsku, Gimnazjum nr 2 w Sulechowie, Świetlicy CUS OPS „Zakątek Uśmiechu”, Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie, ZSP nr 3 w Kościerzynie, Sulechowskiego Domu Kultury im. F. Chopina.

Jury musiało wybrać najlepsze projekty spośród rekordowej ilości prac – 476 szt Nadesłane prace oceniano w pięciu kategoriach wiekowych. Oto lista laureatów:

Kategoria I /kl. I-III szkoły podstawowej:

I miejsce – Natalia Skowron – Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie

II miejsce – Hanna Kazimierska – Szkoła Podstawowa w Kijach

III miejsce – Daria Gabarkiewicz – Szkoła Podstawowa w Kalsku

W y r ó ż n i e n i a:

Amelia Sowa (Szkoła Podstawowa w Brodach), Karol Wykręt(Szkoła Podstawowa w Cigacicach), Franciszek Skrzypczak(Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie), Hania Sołoduchin(Świetlica – Zespół Szkół w Sulechowie), Aisha Kaszubska(Świetlica CUS OPS „Zakątek Uśmiechu”)

Kategoria II / kl. IV-VI szkoły podstawowej:

I miejsce – Wiktoria Majda – Szkoła Podstawowa w Bukowie

II miejsce – Oliwia Włodarczyk – Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie

III miejsce – Oliwia Kurylczyk – Szkoła Podstawowa w Cigacicach

W y r ó ż n i e n i a :

Julia Polewiak (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie), Jakub Krystians (Zespół Edukacyjny w Trzebiechowie), Julia Krochmal(Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie), Julia Czyżewska(ZSP nr 3 w Kościerzynie), Paulina Jońska (Sulechowski Dom Kultury)

Kategoria III / gimnazja /:

I miejsce – Kacper Szeląg – Gimnazjum – Zespół Szkół nr 3 w Sulechowie

II miejsce – Patryk Kubaczyk – Gimnazjum nr 2 w Sulechowie

III miejsce – Elżbieta Maciejewska – Gimnazjum – Zespół Szkół nr 3 w Sulechowie

Agnieszka Pawlak – Gimnazjum – Zespół Szkół nr 3 w Sulechowie

W y r ó ż n i e n i a:

Martyna Goliwąs (ZSP nr 3 w Kościerzynie), Michał Żmuda (Gimnazjum w Pomorsku), Weronika Olejnik (Gimnazjum nr 2 w Sulechowie), Kornelia Zwierzchowska (Gimnazjum – Zespół Szkół nr 3 w Sulechowie)

Kategoria IV / szkoły ponadgimnazjalne/:

I miejsce – Aleksandra Turska – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie

II miejsce – Eliza Chimiak – Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie

III miejsce – Ronald Stasiakiewicz – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie

W y r ó ż n i e n i a:

Katarzyna Koteluk (Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie), Tobiasz Wrona (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie)

Kategoria 0 przedszkola/:

I miejsce – Lorena Piątek – Przedszkole – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie

II miejsce – Laura Harzowska – Przedszkole – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i opiekunom za udział w konkursie. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się pobić kolejny rekord nadesłanych projektów.