Wróć do listy artykułów   

PRO ARTE za Nami!

m.madry@rcak.pl 26 czerwca 2019 0

Zakończyliśmy tegoroczny Program Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE 2019. Realizowany jest on w województwie lubuskim przez Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze oraz samorządy lokalne, domy, ośrodki i centra kultury. Wspiera edukację kulturalną dzieci i młodzieży uczęszczających do lubuskich szkół. Program ma strukturę wieloetapową, a jego zasady określają regulaminy poszczególnych części: Lubuskie Spotkania Jasełkowe, Lubuski Konkurs Recytatorski, Lubuski Festiwal Piosenki, Lubuski Konkurs Plastyczny, Lubuska Gala Teatralna, Lubuska Gala Taneczna.

14 powiatów z naszego województwa uczestniczyło w PRO ARTE 2019. Łączna ilość osób, które wzięły udział w Programie to: 5295 osób. Tegoroczne PRO ARTE rozpoczęliśmy Lubuskimi Spotkaniami Jasełkowymi, w których udział wzięło 638 uczestników. Po raz pierwszy w Lubuskiej Gali Teatralnej odbyły się Przeglądy Okręgowe, a podczas Lubuskiego Festiwalu Piosenki zagrała orkiestra na żywo. Największą popularnością cieszyła się Lubuska Gala Taneczna, w której wystąpiło aż 2645 uczestników. Nowością w tym roku był Lubuski Konkurs Plastyczny, do którego zgłosiło się 6 powiatów. Lubuski Konkurs Recytatorski odbył się w każdym z 14 powiatów naszego województwa. Dziękujemy wszystkim Organizatorom Przeglądów Powiatowych, Okręgowych i współorganizatorom Finałów Wojewódzkich tegorocznego PRO ARTE 2019, a także uczestnikom i instruktorom. Poniżej przedstawiamy zestawienie liczbowe PRO ARTE 2019.

Podziękowania należą się przede wszystkim dla tych, którzy wsparli tegoroczne PRO ARTE:

– Marszałek Województwa Lubuskiego p. Elżbiecie Annie Polak oraz Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty p. Ewie Rawie za honorowy patronat nad Programem PRO ARTE 2019,

– Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubuskiego za wsparcie finansowe Programu PRO ARTE 2019,

– Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu za wsparcie finansowe Finałów Wojewódzkich Programu PRO ARTE 2019,

– TVP 3 Gorzów Wielkopolski za opiekę medialną oraz Radio Eska za patronat medialny nad Programem PRO ARTE 2019,

– Współorganizatorom Finałów Wojewódzkich: Lubuskiemu Teatrowi w Zielonej Górze, Międzyrzeckiemu Ośrodkowi Kultury, Kostrzyńskiemu Centrum Kultury, Centrum Kultury w Żaganiu, Wojewódzkiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Drzonkowie, Nowosolskiemu Domowi Kultury.

ZESTAWIENIE LICZBOWE PRO ARTE 2019