Wróć do listy artykułów   

Projekt CIWON 2019 – Wsparcie osób z niepełnosprawnościami

Redaktor lubuskieKULTURA.pl 0

Gorzowski oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, wspólnie z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych z/s w Jeleniej Górze, kontynuuje w bieżącym roku realizację projektu pod nazwą:

Międzyregionalne Centrum Informacji i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami” (skrót obecnej edycji projektu: „CIWON 2019”), współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Projekt jest adresowany do OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, niezależnie od rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

W ramach tego projektu osoby z niepełnosprawnością mogą korzystać z bezpłatnych informacji, porad i wsparcia w zakresie prawnym oraz psychologicznym a także w zakresie dot. przysługujących im ulg i uprawnień.

Więcej informacji o projekcie znajduje się w ulotce (JPG oraz PDF) oraz na stronie internetowej:

http://twkgorzow.org.pl/nasze-projekty/ciwon-2019, a także na Facebooku.

Gorzowski oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem pragnie objąć wsparciem jak największą liczbę osób niepełnosprawnych, potrzebujących pomocy w ww. zakresach.