Wróć do listy artykułów   

Protokół 41. MFF „Oblicza Tradycji”

Redaktor lubuskieKULTURA.pl 0

Protokół z posiedzenia Rady Artystycznej 41. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Oblicza Tradycji” w Zielonej Górze.

Protokół z posiedzenia Rady Artystycznej 41. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Oblicza Tradycji” w Zielonej Górze w dniach 23 -29 lipca 2017 roku.

Rada Artystyczna w składzie:

Henryk Dumin – antropolog kultury, folklorysta, przewodniczący,

Anna Szotkowska – muzykolog, specjalista muzyki tradycyjnej, redaktor audycji o folklorze w Polskim Radiu,

Michalina Wojtas – choreograf, członek Rady Artystycznej Polskiej Sekcji CIOFF,

Wiktor Sędziński – muzyk,

zapoznała się z prezentacjami ośmiu zespołów folklorystycznych z Białorusi, Czech, Gruzji, Turcji, Serbii i Polski. Zaproszone zespoły były gościem Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca, który był gospodarzem festiwalu.

W każdym z zaprezentowanych widowisk pojawił się element tradycyjnego obrzędu i zwyczaju wzbogacony o tańce oraz muzykę. Widzowie Festiwalu mieli okazję zapoznać się również z różnorodnymi formami strojów oraz rekwizytów.

Stwierdzono wysoki poziom zaangażowania wykonawców w realizację przedstawionych programów. Odniesienie do prawdy kulturowej stanowiło główny wyznacznik przy ocenie konkursowej zgodny z założeniem Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Z satysfakcją zauważono dalszy rozwój formuły festiwalowej. Prezentacje pierwszego dnia odbyły się na terenie skansenu Muzeum Etnograficznego w Ochli. Naturalne otoczenie i liczny udział publiczności stworzyło wyjątkowo udane tło spotkań z zespołami.

Inicjatywa organizacji festiwalu znacząco wpływa na uatrakcyjnienie oferty turystycznej i kulturalnej regionu, a jego mieszkańcom przyczynia okazji do obcowania z unikalnymi zjawiskami artystycznymi.

Po obejrzeniu pokazów scenicznych i przeprowadzeniu spotkań konsultacyjnych z kierownikami i choreografami zespołów Rada Artystyczna dokonała podziału zespołów na kategorie: zespołów dziecięcych i dorosłych.

W kategorii zespołów dziecięcych przyznano dwie równorzędne nagrody w wysokości po 1000 złotych:

DZIECIĘCEMU ZESPOŁOWI „OSTRAWIĆKA” z Frydek -Mistek ( Czechy)

ZESPOŁOWI „MAŁY HAŚNIK” z Żabnicy ( Polska)

W kategorii zespołów dorosłych przyznano następujące nagrody:

– dwie równorzędne I nagrody w wysokości po 1000 euro

ZESPOŁOWI „MLADOST FUTOG” z Futog (Serbia)

ZESPOŁOWI TAŃCA LUDOWEGO „SARIYER BELEDIYESI HALK DANSLARI TOPLULUGU” z Besiktas Istanbul ( Turcja)

– dwie równorzędne II nagrody w wysokości po 500 euro

ZESPOŁOWI „GAMANINA”  z Mińska (Białoruś)

PAŃSTWOWEMU ZESPOŁOWI TAŃCA „KHORUMI” z Batumi (Gruzja).

Członkowie  Rady Artystycznej dziękują uczestnikom za udział w festiwalu, a Samorządowi Województwa za wolę podtrzymywania tej cennej kulturowo inicjatywy. Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego kolejną edycję festiwalu można było zaoferować wielotysięcznej publiczności, która zapoznała się z bogactwem rodzimych i obcych tradycji.

Dziękujemy Dyrektorowi i Pracownikom Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze za sprawną organizację i stworzenie wyjątkowo przyjaznej atmosfery. Pragniemy osobno podziękować prowadzącemu koncerty Panu Jarosławowi Janikowi Harnasiowi za przekazywane refleksje z dozą góralskiego humoru.  Treść zapowiedzi skłaniała do okazywania szacunku drugiemu człowiekowi i dziedzictwu jego kultury.

Fotorelacja z ostatniego dnia festiwalowego, w którym odbyło się spotkanie z władzami wojewódzkimi. W Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego odbyło się uroczyste wręczanie pamiątkowych festiwalowych statuetek. Zakończeniem Festiwalu była Gala Tradycji w zielonogórskim amfiteatrze.