Wróć do listy artykułów   

Przedstawiamy Radę Artystyczną Finału Wojewódzkiego!

m.madry@rcak.pl 19 marca 2019 0

Finał Wojewódzki Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego dla I kategorii wiekowej już 25 marca w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury, dla II kategorii wiekowej 27 marca w Kostrzyńskim Centrum Kultury, zaś dla III kategorii 29 marca w Centrum Kultury w Żaganiu!

Znamy Radę Artystyczną, która będzie oceniać recytacje.

Gabriela Augustyniak- Żmuda- asystent w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, magister filologii polskiej, nauczyciel języka polskiego jako obcego. Starszy wykładowca języka polskiego w Przykarpackim Uniwersytecie Narodowym im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku (Ukraina). Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Zawodową oraz Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, doktorantka Instytut Slawistyki PAN. Rozprawa doktorska pt. Biografie językowe przesiedleńców ze wschodnich województw II Rzeczypospolitej mieszkających w regionie lubuskim. Uczestniczka wielu międzynarodowych konferencji naukowych w kraju i na świecie oraz autorka książki i licznych artykułów naukowych.

 Lidia Kurzawa- absolwentka warszawskiej PWST, Wydziału Lalkarskiego w Białymstoku. Pracowała jako aktorka-lalkarka w Białostockim teatrze lalek pod dyrekcją Krzysztofa Raua. Na co dzień udziela się w charytatywnie w klubie KIWANIS Zielona Góra Adsum działającym na rzecz dzieci.

 Maria Dokowicz- absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studium Teatralnego Centralnego Ośrodka Metodyki Upowszechniania Kultury, instruktorka ds. teatru i recytacji kolejno w Wojewódzkim Domu Kultury, Wojewódzkim Ośrodku Metodyki Upowszechniania Kultury i Ośrodku Folkloru w Zielonej Górze. Nadal zajmuje się działalnością instruktorską jako jurorka i konsultantka nieprofesjonalnej aktywności teatralnej i recytatorskiej.

 Grażyna Łęc- nauczyciel polonista i etyk z wieloletnim doświadczeniem oceny merytorycznej konkursów recytatorskich. Współpracuje z Zielonogórskim Ośrodkiem Kultury. Pracownik Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 „Ekonomik”, wspierający młode talenty.

Lubuski Konkurs Recytatorski jest elementem Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE, którego operatorem jest Regionalne Centrum Animacji Kultury, a jego realizatorami organizatorzy etapów okręgowych: samorządy lokalne, domy, ośrodki i centra kultury.