Wróć do listy artykułów   

Przegląd 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Redaktor lubuskieKULTURA.pl 0

W dniach 10-11 kwietnia w Żarskim Domu Kultury w Sali Widowiskowej „Luna ” Żarskiego Domu Kultury odbył się Przegląd Wojewódzki  60 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Jury w składzie: Tomasz Siemiński, Piotr Dehr – Poznań, Waldemar Dybalski – Żary po wysłuchaniu i obejrzeniu 33 uczestników turnieju recytatorskiego (w tym w kategorii dorosłych 7 uczestników), 8 wykonawców turnieju […]

W dniach 10-11 kwietnia w Żarskim Domu Kultury w Sali Widowiskowej „Luna ” Żarskiego Domu Kultury odbył się Przegląd Wojewódzki  60 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Jury w składzie: Tomasz Siemiński, Piotr Dehr – Poznań, Waldemar Dybalski – Żary po wysłuchaniu i obejrzeniu 33 uczestników turnieju recytatorskiego (w tym w kategorii dorosłych 7 uczestników), 8 wykonawców turnieju „ wywiedzione ze słowa”, 12 uczestników turnieju poezji śpiewanej oraz 5 prezentacji w turnieju teatrów jednego aktora postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Turniej recytatorski (kategoria młodzieżowa)
Dwie równorzędne nagrody w wysokości 150 zł ufundowane przez Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze:
Kaja Janiszewska – Zielonogórski Ośrodek Kultury
Agata Mohuczy-Wachowska — Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze

Wyróżnienia książkowe ufundowane przez Żarski Dom Kultury:
Sebastian Nawrocki — Teatr Drewniana Kurtyna ŻDK/ Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach
Weronika Grygorcewicz — MCKiE Zielona Góra
Aleks Joński — LO w Nowej Soli/ Teatr Awis
Karol Bijata – Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach
Agnieszka Mazur — II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp.
Diana Kozłowska – Teatr Drewniana Kurtyna ŻDK/ Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach
Dawid Śliwiński — Zespół Szkół Budowlanych w Międzyrzeczu
Adrianna Przytarska – Teatr Drewniana Kurtyna ŻDK/ Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach

Turniej recytatorski (kategoria dorosłych)
Trzy równorzędne nagrody w wysokości 200 zł ufundowane przez Burmistrza Miasta Żary:
Alicja Wróbel — Teatr Drewniana Kurtyna ŻDK
Kamila Winkler — Zielonogórski Ośrodek Kultury
Daniel Stachuła — Stowarzyszenie na Rzecz Kultury, Sztuki i Edukacji „Stella Polaris”

Wyróżnienia książkowe ufundowane przez Starostę Powiatu Żarskiego otrzymują:
Magdalena Głuszko – Zielonogórski Ośrodek Kultury
Karolina Kwiecień – Teatr Drewniana Kurtyna ŻDK
Konrad Gramont — Nowosolskie Alternatywne Stowarzyszenie Artystów – NASA

Turniej wywiedzione ze słowa
I nagrodę w wysokości 200 zł ufundowaną przez Żarski Dom Kultury otrzymuje:
Marta Pohrebny – Zielonogórski Ośrodek Kultury

II nagrodę w wysokości 100 zł ufundowaną przez Żarski Dom Kultury otrzymuje:
Natalia Twardosz — I Liceum Ogólnokształcące w Międzyrzeczu

Turniej teatrów jednego aktora
I nagrodę w wysokości 200 zł ufundowaną przez Burmistrza Miasta Żary otrzymuje:
Kaja Janiszewska – Zielonogórski Ośrodek Kultury

III nagrodę w wysokości 100 zł ufundowaną przez Żarski Dom Kultury otrzymuje:
Maryana Borysevich — Kostrzyńskie Centrum Kultury

Wyróżnienie książkowe ufundowane przez Żarski Dom Kultury otrzymuje:
Eliasz Gramont – Nowosolskie Alternatywne Stowarzyszenie Artystów – NASA

Turniej poezji śpiewanej
I nagrodę w wysokości 200 zł ufundowaną przez Burmistrza Miasta Żary otrzymuje:
Marlena Siwa — Żarski Dom Kultury

Dwie II nagrody w wysokości 150 zł ufundowane przez Żarski Dom Kultury otrzymuje:
Maksymilian Staniszewski — Teatr Drewniana Kurtyna ŻDK
Kaja Frankiewicz – Zielonogórski Ośrodek Kultury

III nagrodę w wysokości 100 zł ufundowaną przez Żarski Dom Kultury otrzymuje:
Dominika Hoffman – Zielonogórski Ośrodek Kultury

Wyróżnienia książkowe ufundowane przez Starostę Powiatu Żarskiego i Żarski Dom Kultury otrzymują:
Magdalena Krupa — Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie
Weronika Łatka — Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim
Magdalena Kasperowicz — Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach
Sara Ankudowicz — Kostrzyńskie Centrum Kultury

Do Przeglądu Finałowego turnieju recytatorskiego i wywiedzionego ze słowa, który odbędzie się dniach 17-20 czerwca 2015 r. w Ostrołęce, jury kwalifikuje:
z turnieju recytatorskiego : Daniela Stachułę,Kamilę Winkler, Alicję Wróbel.
turnieju wywiedzione ze słowa: Martę Pohrebny

W Przeglądzie Finałowym teatrów jednego aktora, tj. Ogólnopolskich Spotkaniach Amatorskich Teatrów Jednego Aktora, które odbędą się w dniach 4-6 czerwca 2015 r. w Słupsku, województwo lubuskie reprezentować będzie : Kaja Janiszewska Nominację na podstawie nagrania otrzymała:  Maryana Borysevich.

Do Przeglądu Finałowego turnieju poezji śpiewanej, które odbędzie się 9-13 czerwca 2015 r. we Włocławku zakwalifikowana została: Marlena Siwa
Nominacje do kwalifikacji w drodze konkursu nagrań otrzymują: Maksymilian Staniszewski, Kaja Frankiewicz, Dominika Hoffman

Komisja artystyczna pragnie podkreślić wysoki poziom wykonawców turnieju recytatorskiego — tak w kategorii dorosłych, jak i w kategorii młodzieży. Jednak zwrócenie uwagi tylko na środki interpretacyjne — rytm, frazę, melodykę, akcenty, itp., a w wierszu zachowanie tylko wersyfikacji, nie stanowi o całkowitej wartości artystycznej wypowiedzi. Prosimy również pamiętać o kulturze mowy — emisji, artykulacji, intonacji, itp. Turniej „wywiedzione ze słowa” nie jest turniejem polegającym na przygotowaniu prezentacji ilustrującej wypowiadane słowa. To turniej w którym słowo jest pretekstem do działania tak interpretacyjnego jak i scenicznego. Na szczególne uznanie zasługuje poziom wykonawczy w turnieju poezji śpiewanej, jednak niepokoi wybór repertuaru, który często daleki jest od idei tego turnieju — a więc śpiewania wierszy. Należy pamiętać, że uznani poeci pisali również teksty do piosenek na potrzeby kabaretów czy rewii. Należy również pamiętać iż w tym turnieju — turnieju POEZJI śpiewanej – prym wiedzie słowo, a muzyka spełnia rolę służebną. Ma ona, muzyka, pomagać usłyszeć wiersz, a nie go zagłuszyć.

Jury dziękuje nauczycielom, opiekunom artystycznym, instruktorom i animatorom kultury za przygotowanie prezentacji konkursowych. Wykonawcom życzy wytrwałości w doskonaleniu umiejętności warsztatowych i podejmowaniu istotnych prób intelektualnych w kontakcie z cennymi dziełami literatury polskiej i światowej, wyrażając jednocześnie przekonanie, że to oni właśnie przez wiele następnych lat będą kontynuatorami tradycji OKR. Jury dziękuje również wieloletnim gospodarzom przeglądu wojewódzkiego – zespołowi pracowników Żarskiego Domu Kultury, za tworzenie wspaniałej atmosfery sprzyjającej prezentacjom konkursowym. Szczególne podziękowania Jury składa fundatorom nagród pieniężnych i rzeczowych Przeglądu Wojewódzkiego 60 OKR: Burmistrzowi Miasta Żary, Staroście Powiatu Żarskiego, Regionalnemu Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze oraz Żarskiemu Domowi Kultury.