Wróć do listy artykułów   

PRZEGLĄD DOROBKU ARTYSTYCZNEGO PRZEDSZKOLI pn. „DZIECI – MIASTU „

Redaktor lubuskieKULTURA.pl 0

Sulechowski Dom Kultury uprzejmie informuje, że wzorem lat ubiegłych organizuje: PRZEGLĄD DOROBKU ARTYSTYCZNEGO PRZEDSZKOLI pn. „DZIECI – MIASTU „

Jest to impreza, która od wielu lat wzbogaca obchody DNI SULECHOWA. Niezmiernie cieszy nas fakt, że od wielu lat udział w imprezie deklarują wszystkie przedszkola z naszej gminy. Jednak przeprowadzenie przeglądu z tak dużą ilością podmiotów wykonawczych jest niezmiernie trudne i uciążliwe dla małych artystów.

W związku z powyższym po przeprowadzeniu rozmów i uzyskaniu akceptacji od przedstawicieli przedszkoli nieco zmieniamy formułę przeglądu. Przegląd Dorobku Artystycznego Przedszkoli 2016 odbędzie się 20 maja 2016 roku w Sali Widowiskowej Sulechowskiego Domu kultury (Zbór).

Tegoroczny przegląd realizowany będzie w dwóch częściach:

I. prezentacje –g. 9.00 z udziałem przedszkolaków reprezentujących Oddziały Przedszkolne w Kijach, Kalsku, Cigacicach, SP 1 oraz Przedszkola nr 6 i 7.

II prezentacje –g.11.00 z udziałem przedszkolaków reprezentujących Oddziały Przedszkolne w Bukowie, Brodach, ZS Sulechów oraz Przedszkola nr 5, GUCIO, Dobra Wróżka.

Warunki uczestnictwa w przeglądzie:

1.Każde przedszkole przygotowuje program artystyczny z uwzględnieniem najbardziej wartościowych osiągnięć tego roku (piosenka, inscenizacja, recytacja, taniec).

2. Liczba dzieci występujących reprezentujących dane przedszkole nie więcej niż 25 osób.

3. Czas prezentacji programu artystycznego – do 10 min.

3.W terminie do dnia 10 maja 2016 roku należy zadeklarować udział w przeglądzie, przesyłając kartę zgłoszeń na adres Sulechowskiego Domu Kultury, fax. 68 385 2214, e-mail.dk-sulechow@dk-sulechow.com.

4.Sulechowski Dom Kultury organizuje przewóz dzieci z wiejskich placówek, pozostałe przedszkola docierają na przegląd samodzielnie.

5. Za udział w przeglądzie przedszkola otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatora i patrona imprezy Fabrykę Nici Amanda.

Podobnie jak w latach ubiegłych pokazom artystycznym towarzyszyć będzie wystawa prac plastycznych. W związku z tym prosimy o kompletowanie najlepszych prac i dostarczenie ich do dnia 10 maja br. do Sulechowskiego Domu Kultury, al. Wielkopolska 3.

Liczymy na poparcie naszej inicjatywy i wyrażenie zgody na udział w przeglądzie. Nasze wspólne działania powinny przyczynić się do promocji uzdolnionych artystycznie przedszkolaków podczas obchodów święta naszego miasta.

KARTA ZGŁOSZEŃ – pobierz!