Wróć do listy artykułów   

Przegląd Kapel Rockowych „Młoda Energia”

Redaktor lubuskieKULTURA.pl 0

Zielonogórski Ośrodek Kultury zaprasza młodzież do wzięcia udziału w Przeglądzie Kapel Rockowych „Młoda Energia”, który odbędzie się w ramach Jesiennych Spotkań Kulturalnych – Autunalia 2008 – 19 listopada . W Przeglądzie mogą wziąć udział zespoły rockowe reprezentujące szkoły średnie (dopuszcza się udział grup złożonych z uczniów różnych szkół). Każdy zespół prezentuje się w 20 min. programie muzycznym (łącznie z zainstalowaniem się na scenie). Dozwolone jest korzystanie z repertuaru innych zespołów.
Karta zgłoszenia powinna zawierać:
– nazwę i skład osobowy zespołu,
– wymagania techniczne,
– tytuły piosenek (autor tekstu i muzyki),
do karty należy dołączyć płytę CD (lub MP3 – e-mailem) z piosenkami w wykonaniu zespołu (dopuszcza się dowolne robocze nagrania audio lub video z próby).
Pobierz kartę uczestnika i regulamin >< Kompletne zgłoszenia należy składać w ZOK, 65-520 Zielona Góra, ul. Festiwalowa 3 lub e-mail kris@zok.com.pl w terminie do 14 listopada. Rada artystyczna po wysłuchaniu nagrań zakwalifikuje zespoły do udziału w koncercie.