Wróć do listy artykułów   

Salon Wiosenny 2008

Redaktor lubuskieKULTURA.pl 0

Zapraszamy do nadsyłania prac w ramach „Salonu Wiosennego 2008„. Termin – 31 marca 2008 roku. W załączeniu regulamin Salonu.

Zapraszamy do nadsyłania prac w ramach „Salonu Wiosennego 2008„. Termin – 31 marca 2008 roku. W załączeniu regulamin Salonu.

REGULAMIN V PRZEGLĄDU PLASTYKI I FOTOGRAFII KOSTRZYŃSKIEJ ,,SALON WIOSENNY 2008’’

1. Salon Wiosenny jest przeglądem twórczości plastycznej i fotograficznej powstającej na terenie miasta Kostrzyna i najbliższych okolic.

2. Organizatorem przeglądu jest Kostrzyńskie Centrum Kultury.

3. W przeglądzie mogą brać udział twórcy zamieszkujący w Kostrzynie i miejscowościach sąsiednich.

4. Prezentowane mogą być prace plastyczne i fotograficzne w dowolnej technice i o dowolnej tematyce, które powstały w roku 2007 i 2008.

5. Każdy autor może przedstawić 3 prace plastyczne lub fotograficzne, w przypadku tych drugich dopuszcza się możliwość prezentacji cyklu składającego się z maksymalnie 3 fotografii (cykl traktowany będzie jako jedna praca) o dowolnej tematyce, wykonane w dowolnej technice.

6. Minimalny format prac fotograficznych przyjmowanych na przegląd – 24×30 cm

7. Wszystkie prace powinny być podpisane i opisane (autor, tytuł, technika) – prosimy o odpowiednie przygotowanie prac do prezentacji (rama, antyrama itp.)

8. Prace należy dostarczać do Kostrzyńskiego Centrum Kultury ul. Sikorskiego 34 (tel. 7279970) do 31 marca 2008 r.

9. Najlepsze prace, wybrane przez jury, zostaną nagrodzone oraz przedstawione na specjalnej wystawie – Salon Wiosenny – której otwarcie odbędzie się w maju 2008 r. w galerii KCK – ,,dacco’’

10. Organizatorzy planują wydanie okolicznościowego folderu prezentującego najciekawsze prace oraz sylwetki ich autorów.

11. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora przeglądu.