Wróć do listy artykułów   

Spotkania Grup Jasełkowych – Słubice

Redaktor lubuskieKULTURA.pl 0

XXVII Spotkania Grup Jasełkowych Słubicki Miejski Ośrodek Kultury.

12 stycznia w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury zaprezentował się jeden zespół jasełkowy – Grupa Teatralno-Biblijna ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzepinie. Rada artystyczna w składzie: Olga Olejnik, Renata Bac, Małgorzata Horyza postanowiły przyznać tej grupie wyróżnienie.

Wydarzenie odbyło się w ramach Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE 2017 realizowanego przez Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze wraz z organizatorami etapów powiatowych.