Wróć do listy artykułów   

Spotkania Grup Jasełkowych w Krośnie Odrzańskim

Redaktor lubuskieKULTURA.pl 0

Zobacz relację!

18 stycznia w Klubie Wojskowym 5 Kresowego Batalionu Saperów w Krośnie
Odrzańskim odbył się przegląd Spotkań grup Jasełkowych dla powiatu krośnieńskiego w ramach Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE 2018..

Organizatorem przeglądów było Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim.
Do prezentacji przystąpiły 4 grupy: Skrzaczki Przedszkolaczki z Przedszkola Miejskiego nr. 1 w Gubinie, Czwartacy z Zespołu Szkół Samorządowych w Dychowie, Mali Kolędnicy ze Szkoły Podstawowej w Maszewie oraz Małe conieco ze Szkoły Podstawowej w Czarnowicach.

Po obejrzeniu wszystkich spektakli Rada Artystyczna w składzie: Weronika Osowiec, Małgorzata Skowron i Jerzy Szymczak nominowała do finału wojewódzkiego grupę

MAŁE CONIECO za spektakl pt. „Dokąd pastuszkowie?”.

Pozostałe obie grupy otrzymały wyróżnienia.

Członkowie Rady Artystycznej podziękowali uczestnikom za ogromny wkład i pracę włożony w przygotowanie spektakli oraz życzyła nauczycielom oraz ich podopiecznym radości tworzenia i prezentacji swoich osiągnięć w trakcie występów teatralnych na Ziemi Lubuskiej.