Wróć do listy artykułów   

SPOTKANIA GRUP KOLĘDNICZYCH I JASEŁKOWYCH

Redaktor lubuskieKULTURA.pl 0

Spotkania są okazją do prezentacji różnorodnych widowisk związanych tematycznie z obrzędami i zwyczajami okresu Bożego Narodzenia. Ich celem jest tworzenie warunków do rekonstruowania i kontynuacji obrzędów i zwyczajów ludowych oraz wykorzystania ich źródła inspiracji w działalności artystycznej, wychowawczej, dydaktycznej i pedagogicznej.

W prezentacjach udział biorą grupy kolędnicze, herodowe, teatry jasełkowe,

przedstawienia „szopkowe”itp., zrealizowane dowolnymi środkami scenicznymi.

Widowiska mogą również wyrażać współczesną formę interpretacji symboli

bożonarodzeniowych.

Zasady organizacyjne:

=================

1.W Spotkaniach Grup Kolędniczych i Jasełkowych udział biorą uczniowie

szkół podstawowych i gimnazjów.

Spotkania będą przebiegać w drodze 3-stopniowych eliminacji:

  • g m i n n y c h – organizatorem których, jest Sulechowski Dom Kultury

termin realizacji 14 grudnia 2015 roku, godz.10.00,

sala widowiskowa SDK (Zbór).

  • p o w i a t o w y c h
  • spotkania finałowe

Udział w Spotkaniach na szczeblu gminnym należy zgłosić do dnia 7 grudnia 2015 roku.

w Sulechowskim Domu Kultury, al. Wielkopolska 3,tel. fax.385 22 14.

dk-sulechow@dk-sulechow.com

Zespoły dojeżdżają do miejsca prezentacji na własny koszt .

Zasady regulaminowe:

================

Przedstawiany program nie może być dłuższy niż 30 min. W przypadku większych realizacji scenicznych zaprezentowany może być wybrany fragment .

Organizatorzy prezentacji gminnych powołują radę artystyczną, która dokonuje oceny według poniższych kryteriów i typuje zespoły reprezentujące gminę w przeglądzie powiatowym .

Kryteria oceny:

——————–

-oryginalność scenariusza i walory dramaturgiczne przedstawienia,

-zamysł inscenizacyjny, reżyseria i sprawność realizacyjna,

-scenografia (oprawa plastyczna, stroje, maski, rekwizyty),

-kultura słowa (interpretacja tekstu i sprawność przekazu),

-ruch sceniczny,

-oprawa muzyczna w tym sprawność wokalna .

Wyróżnione zespoły gminnych Spotkań Grup Kolędniczych i Jasełkowych

otrzymają dyplomy i drobne upominki .

Karta zgłoszeń do pobrania: pobierz!