Wróć do listy artykułów   

Spotkanie z Adamem Bagińskim

Redaktor lubuskieKULTURA.pl 0

Zielonogórski Ośrodek Kultury zaprasza 13 styczna na spotkanie z zielonogórskim artystą malarzem Adamem Bagińskim. Spotkanie, które rozpocznie się o godz. 17.00 (ul. Festiwalowa 3, kawiarnia ZOK) inauguruje cykl zajęć w ramach Warsztatów Twórców Nieprofesjonalnych. Podczas kolejnych spotkań Warsztatów – 27 stycznia i 3 lutego – Adam Bagiński poprowadzi zajęcia praktyczne, których tematem będzie technika akwareli.

„Pejzaż od szeregu lat jest głównym przedmiotem malarskich zainteresowań Adama Bagińskiego. Z determinacją i godnym podziwu uporem powraca do tego tematu, analizując go na rozmaite sposoby za pomocą akwareli lub farb olejnych. Jego obrazy wynikają niewątpliwie z fascynacji przyrodą stanowiąc syntetyczną rejestrację obserwowanych zjawisk. Mają charakter spontaniczny i refleksyjny zarazem. To swoisty zapis przeżycia, twórczy dialog z naturą, która w swojej istocie jest dynamiczna i zmienna. Artysta w motywach pejzażowych dostrzega pierwiastki metafizyczne. W poszczególnych elementach krajobrazu widzi harmonię i porządek kosmiczny. Odnajduje w nich fundamentalne prawdy związane z sensem istnienia – tajemnicę życia, jego przemijanie i ponowne odradzanie.

Podstawową rolę w tym malarstwie odgrywa kolor. Służy konstruowaniu przestrzeni, określa aurę oraz temperaturę emocjonalną kompozycji. Zielonogórski malarz utrwala zapamiętane widoki w postaci barwnych smug i plam. Poprzez odpowiednie zestawienie i grę kontrastów sugeruje określone kształty podpatrzone w przyrodzie. Kolejne warstwy laserunków i przemalowań układają się w pulsujące płaszczyzny kolorów – nieba, ziemi i roślin. Materialność użytej farby tworzy tu ekspresyjny żywioł pełen powietrza i światła. W rozedrganej, wibrującej strukturze tych przedstawień widz bez trudu może doszukać się pierzastych chmur, refleksów słońca na wodzie czy rozległych obszarów łąk i lasów. Jest to oczywiście przetworzona, własna wizja świata naznaczona indywidualnym piętnem malarskiego warsztatu. Na tyle jednak sugestywna i przekonywująca, że prowokuje również odbiorcę do głębszych refleksji związanych z postrzeganiem i odczuwaniem natury.”
Leszek Kania, wrzesień 2006

Więcej informacji o artyście >>