Wróć do listy artykułów   

Studencki Festiwal Piosenki 2006 – eliminacje strefowe

Redaktor lubuskieKULTURA.pl 0

Zapraszamy do udziału w eliminacjach strefowych Studenckiego Festiwalu Piosenki. W festiwalu mogą wziąć udział soliści oraz zespoły wokalne bądź wokalno – instrumentalne (łączna liczba wykonawców nie może przekroczyć 10 osób). Warunkiem udziału jest czytelne wypełnienie karty zgłoszenia oaz przesłanie jej do dnia 9 czerwca b.r. na adres Zielonogórskiego Ośrodka Kultury. Przesłuchania odbędą się  13 czerwca b.r. podczas koncertu w Klubie Jazzowym U OJCA (Uniwersytet Zielonogórski).

Gościem wieczoru będzie Andrzej Poniedzielski. Po części konkursowej zapraszamy do udziału w „Słowotoku Twórczym”. W Słowotoku mo0że wziąć udział każdy. Wystarczy dowolna prezentacja artystyczna na scenie (recytacja utworów poetyckich, piosenka autorska i odtwócza, tyeatr jednego aktora itp.). Przewidziana jest nagroda dla indywidualności scenicznej.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 068 451 10 02, 068 451 10 11 (Krzysztof Mroziński, Mirosław Musioł)

 

 

 

 

 

REGULAMIN

  1. Cele

–        rozwój kultury muzycznej i literackiej w środowisku akademickim

–        promowanie uzdolnionych wokalistów i zespołów

–        stworzenie warunków do prezentacji muzycznych oraz możliwości udziału w Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie

 

  1. Warunki uczestnictwa

–        w festiwalu mogą wziąć udział soliści luz zespoły wokalne bądź wokalno – instrumentalne (łączna liczba wykonawców nie może przekroczyć 10 osób)

–        warunkiem udziału jest czytelne wypełnienie karty zgłoszenia oaz przesłanie jej do dnia 9 czerwca b.r. na adres organizatora:

 

Zielonogórski Ośrodek Kultury

ul.Festiwalowa 3

65-520 Zielona Góra

 

z dopiskiem : Studencki Festiwal Piosenki

 

lub e-mail: zok@zok.com.pl

 

(Karty zgłoszenia dostępne w siedzibie ZOK, lub na stronie internetowej www.amfiteatr.zgora.pl )

 

–        w przypadku zespołów należy dokładnie podać skład grupy oraz wymagania techniczne

–        organizatorzy zapewniają na scenie nagłośnienie oraz fortepian do dyspozycji wykonawców

–        uczestnik zobowiązany jest do wykonania 2 piosenek w języku polskim w tym jednej oryginalnej piosenki autorskiej (premierowej – nie wykonywanej przez innych artystów)

–        w przeglądzie mogą uczestniczyć studenci (osoby w wieku od 18 – 30 lat)

 

  1. Przesłuchania

–        przesłuchania wykonawców odbędą się podczas jednego koncertu w Klubie Jazzowym „U OJCA” w dniu 13 czerwca 2006 roku

–        wykonawcy spoza Zielonej Góry przyjeżdżają na własny koszt

–        organizator oferuje rezerwację miejsc noclegowych dla wykonawców po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, wszelkie koszty związane z noclegiem oraz wyżywieniem ponoszą uczestnicy

–        Prezentacje będą oceniane przez jury złożone z organizatorów, muzyków, artystów

–        przewodniczącym jury będzie osoba z Rady Artystycznej powołanej przez organizatorów Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie

 

  1. Kryteria oceny i nagrody

–        jury oceniać będzie dobór repertuaru, indywidualność sceniczną, walory wokalne, interpretację piosenek, muzykalność

–        przyznane zostaną nagrody pieniężne, rzeczowe, oraz wyróżnienia

–        zwycięzca przeglądu zostanie zaproszony do udziału w 40 Studenckim Festiwalu Piosenki Studenckiej, który odbędzie się w październiku b.r. w Krakowie

 

  1. Zasady Organizacyjne

–        organizator bierze na siebie wypełnienie formalności związanych z wymogami prawa autorskiego

–        organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wielokrotnej rejestracji, wielokrotnego publicznego wykonania i odtwarzania, wielokrotnej publicznej emisji radiowej i telewizyjnej prezentacji artystycznych

–        sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator

 

Wszelkie informacje dostępne pod numerem telefonu:

(68) 451 10 02 lub 451 10 11

Krzysztof Mroziński, Mirosław Musioł

 

 

 

STUDENCKI FESTIWAL PIOSENKI

13 czerwca 2006 – KLUB JAZZOWY „U OJCA”

GOŚĆ WIECZORU

– ANDRZEJ PONIEDZIELSKI

 

Po części konkursowej zapraszamy na

 

„SŁOWOtok Twórczy”

– w SŁOWOtoku może wziąć udział każdy!

– wystarczy dowolna prezentacja artystyczna na scenie (recytacja utworów poetyckich, piosenka autorska i odtwórcza, teatr jednego aktora itp.)

– przewidziana jest nagroda dla indywidualności scenicznej