Wróć do listy artykułów   

Szkolenie w KCWB

Redaktor lubuskieKULTURA.pl 0

KOSTRZYŃSKIE CENTRUM WSPIERANIA BIZNESU

Przypomina i zaprasza na bezpłatne 2-dniowe szkolenie pt. „Prawo pracy w ujęciu
praktycznym – profilowane szkolenie dla pracowników”, które odbędą się w dniach:

01 lipca 2015 – CZĘŚĆ II
– odpowiedzialność w stosunku pracy
– mobbing w miejscu pracy- omówienie instytucji
– w jaki sposób kontrolować pracowników z nie wywiązywania sie z należytych swoich
obowiązków ,
– wynagrodzenie za pracę i jego prawna ochrona.

02 lipiec 2015r.:CZĘŚĆ III:
– czas pracy – uwarunkowania prawne
– urlopy pracownicze- uwarunkowania prawne

 

Szkolenie poprowadzi pani Maja Grzegorczyk – wykładowca PFP, radca prawny w godz. 9.00-.16.00 w Kostrzynie nad Odrą ul.Fabryczna 5 –  EUROPEJSKIE CENTRUM SPOTKAŃ SENIORÓW i OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH oraz KOSTRZYŃSKIE CENTRUM WSPIERANIA BIZNESU .
Podczas szkolenie uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia o uczestniczeniu w szkoleniu.
W celu rezerwacji prosimy o imienne potwierdzenie przyjęcia naszego zaproszenia pod numerem telefonu (95) 752 17 75 oraz  mail:kcwb.kregielnia@gmail.com .