Wróć do listy artykułów   

„Toast Bachusa” – konkurs literacki i konkurs plastyczny z winem w tle

Redaktor lubuskieKULTURA.pl 0

Zapraszamy do udziału w konkursie literackim i plastycznym o tematyce wina „Toast Bachusa”, organizowanego przez Zielonogórski Osrodek Kultury i Stowarzyszenie Jeszcze Żywych Poetów. Konkurs poświęcony jest Otto Juliuszowi Bierbaum. Otto Juliusz Bierbaum – poeta, pisarz, dramaturg, dziennikarz, wydawca, eseista, autor tekstów kabaretowych, podróżnik. Urodził się w roku 1865 w Zielonej Górze (jego rodzinnym domem była kamienica przy dzisiejszej ulicy Kupieckiej, numer 25), a uczył się, studiował i pracował w Dreźnie, Lipsku, Zurichu, Monachium, Berlinie. Wbrew brzmieniu własnego nazwiska (“Bierbaum” po niemiecku oznacza “piwne drzewo”) nie przepadał za piwem, ale chętnie raczył się winem, w tym także tym pochodzącym z regionu Zielonej Góry, którego kontrowersyjny smak opisywał dowcipnie w swoich utworach.
Powieść zielonogórzanina O.J.Bierbauma “Stilpe” rozpoczęła erę kabaretu literackiego. Miała stanowić kanwę scenariusza słynnego przeboju kinematograficznego “Błękitny anioł”, a przegrała z dziełem Henryka Manna pt.”Profesor Unrat” tylko dlatego, że zabrakło w niej miejsca na wyrazistą rolę kobiecą, przewidzianą dla Marleny Dietrich. Śpiewana przez wielką gwiazdę piosenka “ Bo jestem po to, by kochać mnie” utrzymana jest w konwencji poetyckiej zapoczątkowanej przez Bierbauma, którego tom liryków pt. “Miłosne rozterki” (“Irrgarten der Liebe”) sprzedany został w rekordowym nakładzie 100 tysięcy egzemplarzy !
A oto próbka poezji Bierbauma – wiersz ze strony 331 tej książki, z rozdziału zatytułowanego “Pieśni biesiadne”:

Pieśń o młodym winie

Jak dobrze, że nasz Pan Bóg wielki
Jesienią wlewa do butelki
Wino czerwone, wino białe.
Świat stary, ale wino młode,
Więc nogi same o podłogę
Wybiją rytm na boską chwałę !
Tańczymy w rytmie bardzo starym,
Autorstwa rajskiej , nagiej pary
Praojców z bożej mocy.
Październikowy wiatr nas kręci,
Więc tańczmy, magią owładnięci,
Jak w sztok pijani prorocy.
(…)

Wlewajmy wino w nasze usta,
Pal licho jesień, gdy rozpusta
Winna tumani głowę.
Hej, wiwat Stwórco ! Tyś jest wielki
Gdy wino wlewasz do butelki
I białe i czerwone !

(tłum. z niemieckiego Halina Bohuta-Stąpel)

Kategoria poezja: 

“Humor polega na tym, że śmiejesz się mimo wszystko” (O.J. Bierbaum)

1. Każdy Autor może przesłać maksymalnie 3 krótkie formy literackie (fraszka, liryk, limeryk),nigdzie dotychczas nie prezentowane.
2. Zestaw należy opatrzyć godłem, a w osobnej kopercie, opatrzonej tym samym godłem, należy podać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu Autora.
3. Konkurs adresowany jest do osób, które ukończyły 16 lat.
4. Każdy zestaw powinien być przysłany w 3 egzemplarzach (maszynopis, wydruk komputerowy).
5. Wiersze oceni Jury, składające się z 3 specjalistów w dziedzinie literatury. Decyzje Jury są ostateczne.
6. Prace należy przesłać na adres: Zielonogórski Ośrodek Kultury 65-600 Zielona Góra, ul. Festiwalowa 3 z dopiskiem “TOAST BACHUSA” w terminie do 31 lipca 2008 r.
7. Wyniki ogłoszone zostaną we wrześniu 2008.
8. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. Nagrodzeni Autorzy zostaną powiadomieni o terminie ogłoszenia wyników konkursu pocztą. Ponadto organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego publikowania nagrodzonych i wyróżnionych utworów.
9. Organizatorzy konkursu przyznają laureatom nagrody pieniężne: I – 500 zł, II – 300 zł, III – 200 zł oraz 2 wyróżnienia po 100 zł.
10. Przystępując do konkursu Autorzy wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie danych osobowych w publikacjach i podczas ogłaszania wyników.

Kategoria plastyka:

“Piękno stanowi istotę świata. Podziwiać piękno, znaczy rozumieć świat”(O.J.Bierbaum)

1. Każdy twórca może przesłać maksymalnie 3 prace wykonane dowolną techniką o formacie A-4, wykonane własnoręcznie i nigdzie dotychczas nie prezentowane.
2. Prace należy podpisać godłem, a w osobnej kopercie, opatrzonej tym samym godłem, należy podać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu Twórcy.
3. Konkurs adresowany jest do osób, które ukończyły 16 lat.
4. Prace oceni Jury składające się z 3 specjalistów w dziedzinie plastyki.
5. Prace należy przesłać na adres: Zielonogórski Ośrodek Kultury 65-600 Zielona Góra, ul. Festiwalowa 3 z dopiskiem “TOAST BACHUSA” w terminie do 31 lipca 2008 r.
6. Wyniki ogłoszone zostaną we wrześniu 2008.
7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. Nagrodzeni autorzy zostaną powiadomieni o terminie ogłoszenia wyników konkursu pocztą.
8. Organizatorzy konkursu przyznają laureatom nagrody pieniężne: I – 500 zł, II – 300 zł, III – 200 zł oraz 2 wyróżnienia po 100 zł.
9. Przystępując do konkursu Twórcy wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie danych osobowych w publikacjach i podczas ogłaszania wyników.

Uwaga: osoby biorące udział w konkursie przygotowują prace w jednej z kategorii.