Wróć do listy artykułów   

„Tolerancja nie zna granic”

Redaktor lubuskieKULTURA.pl 0

W dniach 10-11 września 2020 r., podczas Winobrania, Zielonogórski Ośrodek Kultury oraz Miasto Cottbus zrealizowali spotkanie mieszkańców partnerskich miast Cottbus i Zielona Góra, podczas którego uczestnicy mieli okazje wymienić się doświadczeniami  na  temat tolerancji na polsko – niemieckim pograniczu.

W pierwszy dzień spotkania 20 – osobowa grupa mieszkańców Cottbus i Zielonej Góry miała okazję wspólnie obejrzeć seans pt. „Nasz Wszechświat” w Centrum Nauki Keplera Planetarium Wenus. Następnie wszyscy przejechali do Nowej Soli, by udać się w rejs statkiem Laguna po Odrze. Podczas rejsu podjęto temat tolerancji m.in. poprzez wskazanie i omówienie stereotypów na temat Polaków i Niemców, jakie na co dzień funkcjonują w świadomości mieszkańców pogranicza.

Drugi dzień spotkania rozpoczął się zwiedzaniem Centrum Nauki Keplera Centrum Przyrodniczego, gdzie uczestnicy mieli okazję zapoznać się z nową wystawą interaktywną pn. ZOOM. Następnym, interesującym punktem programu był spacer pod opieką przewodnika po zielonogórskiej starówce. Podsumowaniem dwudniowego spotkania była dyskusja na temat tolerancji oraz wymiana pomysłów na temat przyszłych działań możliwych do podjęcia, w celu wzmocnienia tolerancji, w różnych dziedzinach naszego życia.

Zrealizowana impreza, była pierwszym z cyklu spotkań zaplanowanych w ramach projektu pt. „Tolerancja nie zna granic”, który Zielonogórski Ośrodek Kultury realizuje wraz z Miastem Cottbus w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020.